I Zastępca Prezydenta Miasta

 

Rakoczy

 

Imię: Ryszard
Nazwisko: Rakoczy
Funkcja: I Zastępca Prezydenta Miasta
Kontakt: I piętro bud. A, pok. 117,
tel. 324785230
e-mailwp1@um.jastrzebie.pl

 

Ryszard Rakoczy ur. 17.02.1971 roku. Żonaty, dwoje dzieci. Jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego – ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Lądowej (specjalność: technologia i organizacja budownictwa) oraz Politechnikę Śląską na Wydziale Budownictwa (specjalność: inżynieria miejska). Ukończył także studia podyplomowe o specjalnościach: zarządzanie nieruchomościami, auditing energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków, szacowanie i wycena nieruchomości, organizacja i zarządzanie przedsiębiorczością.

W swojej pracy zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz członka zarządu specjalisty ds. budowlanych w Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości. Pełnił funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora spółki w Jastrzębskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. W latach 1998-2010 był prezesem zarządu Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek”, był także dyrektorem spółki. Pracował również jako zastępca Kanclerza ds. Technicznych i Inwestycji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, był też członkiem zarządu oraz kierownikiem ds. administracyjno-technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” w Woli.


 

II Zastępca Prezydenta Miasta

 

buda

 

Imię: Janusz
Nazwisko: Buda
Funkcja: II Zastępca Prezydenta Miasta
Kontakt: I piętro bud. A, pok. 119,
tel. 32 4785310
e-mailwp2@um.jastrzebie.pl

 

Janusz Buda ur. 27.11.1969 roku. Żonaty, dwoje dzieci. Swoją karierę zawodową rozpoczął w KWK „Zofiówka” jako pracownik oddziału dołowego obsługujący maszyny górnicze w ścianach. Później w zespolonej kopani „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Ruchu Zofiówka odpowiadał za gospodarkę środkami produkcji i remonty. Posiada wykształcenie wyższe o profilu prawniczym zdobyte na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji oraz wykształcenie techniczne o profilu maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego.
Przez lata zajmował się szeroko rozumianą działalnością społeczną, udzielając porad prawnych dla mieszkańców naszego miasta. W latach 2005-2009 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. W 2011 roku został przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Jastrzębiu-Zdroju. W ostatnich wyborach samorządowych wystartował na stanowisko prezydenta miasta, uzyskując poparcie 25,9% wyborców.