czpl-ue

Projekt współfinansowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 PRZEKRACZAMY GRANICE.

 

Lider Projektu – Gmina Godów

Partnerzy Projektu po stronie polskiej – Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Zebrzydowice

Partnerzy Projektu po stronie czeskiej – Miasto Karwina, Gmina Piotrowice k. Karwiny

 

Zakres Projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

Zakresem Projektu jest zagospodarowanie ciągów kolejowych na odcinku 9,3 km, przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i Osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju. Parce budowlane zostały podzielone na etapy – w ramach obecnie realizowanego Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, przewiduje się budowę nowej trasy rowerowej na następujących odcinkach:

  • 370,2 metrów od granicy z Gminą Godów i obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu oraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury;
  • 625 metrów od granicy z Gminą Zebrzydowice i obejmuje także budowę zjazdu z organizacją ruchu oraz wykonanie pozostałej infrastruktury.

 

Cele Projektu:

Głównym celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone linie kolejowe w partnerskich gminach. Cały produkt turystyczny będzie nawiązywał do tradycji C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, od połowy XIX wieku łączącej Wiedeń z Krakowem. W roku 1856 kolej, począwszy od Wiednia, liczyła 531 km, natomiast w roku 1888 już ponad 1140 km. Ważnym węzłem tej kolei był węzeł przy granicy austriacko-pruskiej w Petrowicach u Karvine i Zebrzydowicach.

To właśnie tam stworzono nowy korytarz kolejowy przez Górny Śląsk pozwalający ominąć w tranzycie dotychczasową trasę z Wiednia do Krakowa prowadzącą przez terytorium pruskie. W związku z powyższym pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Część z samorządów przejęła pozamykane linie kolejowe i w ramach transgranicznego rozwoju turystki podjęła decyzję o stworzeniu Żelaznego szlaku rowerowego, który w dużej swej części poprowadzony będzie po przejętych przez samorządy, zamkniętych już dawnych liniach kolejowych.

Celami szczegółowym projektu jest stworzenie transgranicznego produktu turystycznego opartego na transgranicznym szlaku rowerowym (szlak o charakterze dydaktycznym) opowiadającym historię kolejnictwa i rozwoju przemysłowego obszaru pogranicza. Dzięki podniesieniu atrakcyjności regionu i powiązaniu partnerskich samorządów z obu stron granicy infrastrukturą liniową, dojdzie do zwiększenia odwiedzalności w regionie a tym samym do wzrostu zapotrzebowania na usługi turystyczne.

 

Kwoty Projektu w zakresie części jastrzębskiej:

Kwota całkowita: 1.418.862,45 zł

Kwota kwalifikowana: 718.421,31 zł

Kwota dofinansowania: 610.658,11 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Kwota wkładu własnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 808.204,34 zł