Kolejne zmiany w Parku Zdrojowym

Część nowej promenady, a także dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna przygotowana w polsko-czeskiej wersji językowej oraz opisująca ją dwujęzyczna publikacja to kolejne przedsięwzięcia przeprowadzone w Parku Zdrojowym. Na ich wykonanie miasto pozyskało ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania.

 

– Promenada w Parku ma nową podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z płyt piaskowca. Wykonane zostały również schody żelbetowe z okładziną z piaskowca łączące promenadę ze ścieżką, okładzina muru, a także ścieżka pod murem. Oprócz tego zostało zamontowanych osiem lamp oświetleniowych – wyjaśnia Ryszard Rakoczy, zastępca prezydenta miasta.

Dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna została przygotowana w polsko-czeskiej wersji językowej. Jest to kolejna atrakcja w Parku Zdrojowym pokazująca jego walory przyrodnicze. Ścieżka wpisuje się w prowadzone od wielu lat działania zmierzające do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty turystycznej polsko-czeskiego przygranicza oraz zmiany wizerunku miasta z kopalnianego na turystyczny.

 

Zakres zadania objął oznakowanie ścieżki przyrodniczej prowadzącej głównymi alejkami spacerowymi. Znalazł się tutaj na przykład Ptasi zegar poszerzający wiedzę ornitologiczną, a także pojawiły się tablice opisujące rzadko spotykane gatunki roślin, drzew i krzewów. Ponadto przygotowano polsko-czeską tablicę informującą o historii Parku. Nie brakuje też małych tabliczek identyfikacyjnych mocowanych na drzewach z polską, czeską i łacińską nazwą gatunkową.

 

Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza prowadzi parkowymi alejkami, dlatego odwiedzających to miejsce z pewnością ucieszy wiadomość, że przybyło tu ławek. Ścieżkę opisuje dwujęzyczna publikacja, która została wydana wraz z wkładką o walorach przyrodniczych Karwiny.

 

Zadania te zostały realizowane w ramach rozszerzonego zakresu projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,2 mln zł. Projekt w 85% jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Przekraczamy Granice.

loga_program_regionalny_eu