Zbliża się czas przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2016. Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo zamknąć rok obrotowy i jakie obowiązki sprawozdawcze są z tym związane? Jakie zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą Twojej organizacji? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa księgowego w Ośrodku wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego!

 

Ww. kwestie zostaną omówione podczas spotkania, które odbędzie się w środę 22 lutego 2017 r. w godz. 16.00–19.00 w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Wrzosowa 12A, Jastrzębie-Zdrój).

Doradztwo przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), które uczestniczą w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” lub planują proces ekonomizacji (rozpoczęcie/rozwój działalności odpłatnej bądź gospodarczej).

 

Wymogiem uczestnictwa jest:

  • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski)
  • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego

 

W przypadku osób oraz organizacji, które będą korzystały ze wsparcia OWES po raz pierwszy, warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie poniższych dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – osoba fizyczna
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – instytucja
  3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  5. Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 

Osoby zainteresowane udziałem w doradztwie proszone są o zgłoszenie się na e-mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub pod nr tel. 32 47-19-555.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!