Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

więcej…

Projekt PL0225 Poprawa Komunikacji Społecznej w Powiatach i Gminach

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Partnerem Projektu PL0225 „Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem Projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi.

więcej…