Pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Potrwa on od 18 do 26 września.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł. Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcami klienta.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj