Instalacje fotowoltaiczne na miejskich obiektach

Na potrzeby krytej pływalni „Laguna” oraz Zespołu Szkół nr 5 zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektów, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10, a także niższe koszty ich utrzymania.

 

Projekty: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pierwsza inwestycja kosztowała 204 232,15 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 139 543,08 zł, natomiast druga 619 468,88 zł, a wartość dofinansowania to 240 688,90 zł.

 

Umowy o dofinansowanie podpisano już na kolejne projekty. Są to:
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju.
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Na podpisanie umów o dofinansowanie oczekują wnioski:
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju.
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju.
– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wniosek złożony w 2017 roku, który oczekuje na wybór do dofinansowania to Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

nowe logo

panele foto na basenie Laguna (1)

panele foto na basenie Laguna (2)

panele foto na ZS5 (2)