Zaopiniuj uchwałę dot. sprzedaży alkoholu

W najbliższych tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Harmonogram zebrań:

osiedle Barbary – 19 kwietnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 12

osiedle Bogoczowiec – 24 kwietnia, godz. 16.00, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

osiedle Chrobrego – 23 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 20

osiedle Gwarków – 16 kwietnia, godz. 16.00, Zespół Szkół Handlowych

osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – 13 kwietnia, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa nr 1

osiedle Morcinka – 16 kwietnia, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa nr 13

osiedle Pionierów – 18 kwietnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 5

osiedle Przyjaźń – 25 maja, godz. 17.00, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

osiedle Staszica – 21 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 19

osiedle Tuwima – 26 kwietnia, godz. 17.00, restauracja Harjan

osiedle Zdrój – 20 kwietnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 4

osiedle Złote Łany – 25 kwietnia, godz. 16.00, Publiczne Przedszkole nr 26

osiedle 1000-lecia – 22 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 18

sołectwo Szeroka – 10 maja, godz. 17.00, OSP Szeroka

sołectwo Ruptawa – Cisówka – 30 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17

sołectwo Borynia i Skrzeczkowice – 17 kwietnia, godz. 17.00, Dom Sołecki

sołectwo Bzie – 28 maja, godz. 17.00, Ochotnicza Straż Pożarna

sołectwo Moszczenica – 17 maja, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 16

 

fot. Robert Sitek