Są pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Można składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził nabór od 16 do 23 kwietnia.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcami klienta. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, pokój 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35.