Konkurs Inscenizacji Słowno-Muzycznej

26 i 27 kwietnia  roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna odbędą się Kernalia – VI Miejski Konkurs Inscenizacji Słowno-Muzycznej do utworów Ludwika Jerzego Kerna oraz Święto Patrona Szkoły.

26 kwietnia o godzinie 9.00 w Domu Zdrojowym odbędzie się VI Miejski Konkurs Inscenizacji Słowno-Muzycznej do utworów Ludwika Jerzego Kerna. Jego organizatorem  jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika  Jerzego Kerna we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury – Dom Zdrojowy. Do udziału w nim zaproszono wszystkie szkoły podstawowe naszego miasta. Głównym celem jest popularyzacja twórczości Ludwika Jerzego Kerna, rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci oraz promowanie twórczości artystycznej dzieci.

Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych:

– dla klas I-III, tu wymogiem jest, by inscenizacja słowno-muzyczna nie trwała dłużej niż 10 minut,

– dla klas IV-VII, w tym wypadku inscenizacje słowno-muzyczne nie mogą być dłuższe niż 15 minut.

Do jury zaproszono, jako honorowego gościa, syna Patrona – Krzysztofa Kerna wraz z małżonką. Ponadto w obradach wezmą udział: Andrzej Pawłowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Mariusz Cholajda, członek Jastrzębskiej Rady Kultury, a także doradca edukacji wczesnoszkolnej Joanna Rajnysz.

Do Święta Patrona uczniowie przygotowują się już od kilku tygodni. Zaplanowane są audycje o patronie nadawane przez szkolny radiowęzeł.

 

27 kwietnia w szkole zaplanowano:

– występy zespołów teatralnych z klas I-III oraz grupy teatralnej „Farsa” z klas IV-VII

– konkursy plastyczne związane z utworami Ludwika Jerzego Kerna

– konkurs recytacji wierszy Ludwika Jerzego Kerna

– zabawy inspirowane twórczością patrona szkoły

– spotkanie uczniów z synem Ludwika Jerzego Kerna –Krzysztofem Kernem i jego małżonką.

 

Organizatorzy:

Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Ośrodek Kultury – Dom Zdrojowy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4