Zmiany w WSS nr 2

Od najbliższej środy, tj. 18 kwietnia zmianie ulega miejsce świadczenia opieki nocno-świątecznej dla dorosłych. Z budynku przy ul. Krasickiego 21 na osiedlu Przyjaźń zostaje przeniesiona do głównego budynku szpitala przy al. Jana Pawła II 7.

Pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych świadczona będzie na parterze szpitala, obok poradni specjalistycznych.
Wejście:
– od strony poradni specjalistycznych /dzwonek przy drzwiach/,
– od strony Izby Przyjęć /wzdłuż niebieskiej linii na korytarzu/.
Dzieci i młodzież do lat 18 w ramach opieki nocnej i świątecznej nadal będą przyjmowani w budynku przy ul. Krasickiego 21 na osiedlu Przyjaźń.
Docelowo, po oddaniu do użytku nowego oddziału pediatrycznego, co planowane jest od 1 października 2018 roku – cała NiŚOZ będzie świadczona w głównym budynku szpitala.
Przeniesienie szybciej NiŚOZ dla dorosłych do głównego budynku szpitala, to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz  zapewniające szybsze i skuteczne udzielanie pomocy pacjentom w nagłych wypadkach – dostęp do zaplecza diagnostycznego oraz specjalistów.
Wprowadzona od 1 października 2017 roku nocna i świąteczna opieka  zdrowotna, to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
W IV kwartale 2017 roku, w ramach w/w opieki w Jastrzębiu-Zdroju udzielono dorosłym 2 250 porad. W pierwszym kwartale 2018 roku – 2 575, czyli o 325 porad więcej.
Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
źródło: WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju