Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza

Blisko 70 osób wzięło udział w branżowej konferencji dedykowanej  przedstawicielom służb mundurowych z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i ich okolic, która odbyła się w minionym tygodniu w Wiśle.

Dobrymi praktykami, dotyczącymi współpracy służb w obszarze bezpieczeństwa publicznego polsko – czeskiego pogranicza, wymieniali się przedstawiciele: straży miejskich, policji miejskich, policji wojewódzkich, straży pożarnych oraz wydziałów zarządzania kryzysowego  – z obu stron granicy.

Konferencję otworzył sekretarz miasta – Krzysztof Kucia, który przybliżył wieloletnią współpracę obu miast. Zwrócił uwagę na mnogość wspólnie realizowanych projektów – tych inwestycyjnych, a przede wszystkim tzw. projektów miękkich, kierowanych do mieszkańców, zachęcających ich do udziału w różnych wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. Podkreślił, znaczenie umiejętności wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe – dotykające turysty zagranicznego – na terenie miasta, czemu ma służyć realizacja projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębia-Zdroju”.

Blok merytoryczny konferencji wsparty był wystąpieniami przedstawicieli Straży Miejskiej z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny m.in. nt. systemu łączności radiowej, który w obu jednostkach jest aktualnie modernizowany i dostosowywany do możliwości połączeń transgranicznych pomiędzy jednostkami, prewencji kryminalnej prowadzonej przez straże miejskie, techniki znakowania i rejestracji rowerów, pomysłu zaczerpniętego jako dobra praktyka z Republiki Czeskiej – działania projektowego jastrzębskiej straży miejskiej, monitoringu wizyjnego miast oraz aktualnych potrzeb edukacyjnych i metod zapobiegania przestępczości. Interesującym punktem programu był warsztat plenerowy pn. Działania prewencyjne i interwencyjne służb w sytuacjach kryzysowych na przykładzie działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Jastrzębia-Zdroju. Uczestnicy konferencji mieli okazję śledzenia akcji symulacyjnej  awaryjnego zatrzymania kolejki linowej, ewakuacji z wykorzystaniem ratowniczych technik linowych oraz zabezpieczania mienia ewakuowanych z komentarzem przedstawiciela KM PSP Jastrzębie-Zdrój. Warsztat ten miał na celu zwrócenie uwagi na ważny aspekt ratownictwa związany ze współpracą służb prewencyjnych i ratowniczych w zakresie ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców.

O przykładach dobrych praktyk współpracy z pogranicza francusko-niemieckiego w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego mówił Bogdan Kasperek – dyrektor polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania praktycznych doświadczeń policji w zakresie polsko-czeskiej współpracy, co w swoich prezentacjach przedstawili ekspert ds. współpracy międzynarodowej w Gabinecie Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komisarz Wojciech Wójcikiewicz oraz starszy specjalista Joanna Fuśniak. Lokalne działania policji w zakresie prewencji kryminalnej przedstawili  z-ca naczelnika prewencji Marcin Bębenek oraz specjalista ds. zarządzania kryzysowego Łukasz Musiał z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt, jego działania oraz określony w nim cel związany ze współpracą służb w zakresie  bezpieczeństwa publicznego na polsko-czeskim pograniczu został bardzo dobrze oceniony przez obecnych na konferencji przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Maciej Molak, kierownik Wspólnego Sekretariatu, podkreślił, iż projekt jest bardzo dobrym przykładem współpracy miast w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza, turystów o których miasta zabiegają w licznych wspólnych transgranicznych projektach  i z całą pewnością będzie prezentowany przez Wspólny Sekretariat jako dobry przykład.

logo straż

Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

DSC05381

DSC05307

fot. Aleksander Kaszak