Ekodizajn, astronomia i Lego

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 000 zł na realizację projektu w ramach programu Edukacja Kulturalna.

W ramach projektu „ZŁAP BAKCYLA 2!” przeprowadzony zostanie cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat z zakresu ekodizajnu „Śmieciosztuka”, warsztatów astronomicznych „Piękno wszechświata – nauka, sztuka, zabawa” oraz warsztatów technicznych LEGO. Poprzez wykorzystanie nowych technologii, codziennych „śmieci” i możliwości „dotknięcia” wszechświata, pobudzimy w uczestnikach kreatywność i zaktywizujemy ich do poszukiwania alternatywnych dróg zdobywania wiedzy i kształtowania wrażliwości na otaczający świat i sztukę. Warsztaty zaplanowane w okresie wakacyjnym, dzięki nieodpłatnej formie, pozwolą uczestnikom na wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej. Warsztaty odbędą się w 7 świetlicach Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w klubach Kaktus i Metronom oraz w Domu Sołeckim Borynia-Skrzeczkowice. Projekt zakończony zostanie wystawą prezentującą wybrane prace uczestników warsztatów, w trzech lokalizacjach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

informacja: MOK Jastrzębie-Zdrój