Są fundusze na własną działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 21 do 28 maja ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.

 Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które:

  • nie ukończyły 30. roku życia
  • nie ukończyły 25. roku życia (NEET*)
  • powyżej 45. roku życia,
  • powracające z zagranicy.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt  z doradcami klienta.

Dotację otrzymują wnioskodawcy, których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów.

Szczegółowe informacje – pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

*Definicja osoby NEET (nie pracuje,  nie kształci się – nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lud doktoranckich realizowanych w trybie dziennym); nie szkoli się – nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii neet, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

info: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
fot. pixabay.com