Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza na następujące szkolenia:

Zatrudnienie i pobyt cudzoziemców. Informacje praktyczne 28.05.2018 r.

Program:

 1. Urząd- czyli istotne kwestie przy zatrudnieniu cudzoziemców
  a) podstawy prawne do legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców,
  b) praktyczne sposoby na ustalenie legalności pracy i pobytu,
  c) sposoby obliczania terminów urzędowych oraz ważności dokumentów,
  d) zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 2. Pobyt jest najważniejszy, czyli trzeba „być” aby „robić”
  a) rodzaje i sposób uzyskiwania wiz,
  b) rodzaje kart pobytu,
  d) inne podstawy pobytowe.
 3. Zezwolenie, oświadczenie, karta, czyli różne sposoby na legalizację
  a) rodzaj działalności gospodarczej, a właściwość urzędu,
  b) procedura uzyskania poszczególnych dokumentów,
  c) opłaty urzędowe i pełnomocnictwa,
  d) obowiązki posiadaczy poszczególnych dokumentów,
  e) przejścia pomiędzy poszczególnymi rodzajami dokumentów.
 4. Skuteczne załatwianie spraw
  a) sposoby kontaktu z urzędami,
  b) przygotowanie i adresowanie pism,
  c) kancelaryjny obieg pism,
  d) przyspieszanie załatwienia spraw.
 5. Ćwiczenia.
 6. Pytania od uczestników.

Koszt: 99,00 zł netto od osoby.

Szczegółowe informacje: http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/828/10%7C11%7C25%7C24%7C26/seminarium-informacyjne-zatrudnienie-i-pobyt-cudzoziemcow-informacje-praktyczne

 

Fakturowanie – informacje praktyczne 05.2018 r.

Adresat: pracownicy działów handlowych, głowni księgowi, służby księgowo – podatkowe, pracownicy działów finansowo – księgowych oraz kontrolerzy finansowi oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zasad fakturowania i obrotu fakturowego w działalności gospodarczej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów w tym zakresie. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z wystawianiem faktur, ich zawartością oraz terminem ich wystawiania, zapoznają się również z zasadami korygowania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług (faktury korygujące, noty korygujące). Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące zasad fakturowania zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych.

Koszt udziału w szkoleniu: 450 zł netto od osoby

Szczegółowe informacje: http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/814/10%7C11%7C25%7C24%7C26/szkolenie-fakturowanie-informacje-praktyczne

 

Etykieta w biznesie z elementami komunikacji biznesowej i protokołu dyplomatycznego 06.06.2018 r.

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla instytucji administracji publicznej oraz przedsiębiorstw z branży handlowej i usługowej, których pracownicy reprezentują firmę na zewnątrz, mają styczność z ważnymi partnerami w kraju i za granicą lub realizują projekty międzynarodowe.

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć:

Jakie są podstawowe zasady etykiety?
Jak prawidłowo przywitać się i przedstawić
W jaki sposób kształtować swój wizerunek?
Czym jest precedencja i dlaczego jest ważna?
Jak przyjąć delegację krajową i zagraniczną?
Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie?
Jak używać nowoczesnych środków
komunikacji elektronicznej?
Jakie są zasady stroju oficjalnego?
Jak pokonywać bariery międzykulturowe?

Koszt udziału w szkoleniu: 750 zł netto od osoby.

Szczegółowe informacje: http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/825/10%7C11%7C25%7C24%7C26/szkolenie-etykieta-w-biznesie-z-elementami-komunikacji-biznesowej-i-protokolu-dyplomatycznego  

 

System INTRASTAT w świetle aktualnych przepisów 07.06.2018 r.

Adresat: szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów eksportu i importu, zaopatrzenia oraz księgowości, osób które zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT

Cele i korzyści ze szkolenia:

– Przedstawienie zmian w systemie INTRASTAT w latach 2015-2018 r., w tym Instrukcji Wypełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat (wersja 1.08 – czewiec 2017 r.), zmiany taryfy celnej – usunięte i nowe kody towarów w 2017 r., a także omówienie Zintegrowanej Obsługi Intrastat AIS, eINTRASTAT (AIS) – formularza do przesyłania deklaracji dostępnego na portalu PUESC (zasady postępowania) oraz nowych zasad komunikacji elektronicznej „E-Klient Służby Celnej”, jak również VAT kontrahenta (Pole 22);

– Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT;
– Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji;
– Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo;
– Przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT;

Koszt udziału w szkoleniu: 510 zł netto od osoby.

Szczegółowe informacje: http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/823/10%7C11%7C25%7C24%7C26/szkolenie-system-intrastat-w-swietle-aktualnych-przepisow