porady prawne

Na początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonować zaczął system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Jastrzębiu-Zdroju pomoc prawną można otrzymać 5 dni w tygodniu.

 

 

 

porady_prawne

 

Zapraszamy Państwa na cykl artykułów poświęconych poradom prawnym „Pytanie do prawnika”.  Raz w miesiącu za pośrednictwem gazety „Jastrząb” i strony www.jastrzebie.pl specjalista z zakresu prawa odpowiadać będzie na najczęściej powtarzające się pytania mieszkańców. Zachęcamy do lektury.

Kiedy mogę zareklamować towar?
Reklamacja towaru to inaczej instytucja rękojmi za wady towaru. Jeżeli przez rok od momentu sprzedaży ujawniła się w przedmiocie jakaś wada, domniema się, że istniała ona w chwili zakupu.

Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, chyba, że od zakupu minęło więcej niż dwa lata – wówczas możliwość reklamacji przestaje istnieć. W przypadku towaru używanego, okres odpowiedzialności za wady towaru skrócony będzie do jednego roku. Jeżeli przedmiot był używany zgodnie z przeznaczeniem, w pełni będzie działać tu wspomniane domniemanie istnienia wady w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to na konsumencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada towaru istniała w momencie zakupu, bo domniemania już nie ma. Reklamację dla celów dowodowych najlepiej jest złożyć w formie pisemnej. Takie pismo reklamacyjne najlepiej przekazać sprzedawcy bezpośrednio, za potwierdzeniem na osobnej kopii. Można też dokonać tego listownie za potwierdzeniem odbioru. Warto dołączyć kserokopię paragonu.

Żądanie naprawy i wymiany towaru musi być rozpatrzone przez sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia. Po upływie tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, a sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania konsumenta. Wszelkie koszty reklamacji ponosi sprzedawca, w szczególności koszty wymiany i naprawy, ponadto także koszty wysyłki.

Jeżeli więc towar zamówiliśmy za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, koszty odesłania przesyłki obowiązany jest nam zwrócić sprzedawca. Należy pamiętać, że takie zasady rękojmi wynikające z Kodeksu cywilnego chronią jedynie konsumentów, to znaczy jeżeli dojdzie do sprzedaży hurtowej, nie na użytek własny, obowiązywać będą inne zasady.

Edyta Dziobek-Romańska Klub Jagielloński

 


 

 

Kiedy mogę dokonać zwrotu towaru?

Odstąpić można od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, tzn. na ulicy czy w naszym domu, na spotkaniach w miejscach publicznych, na których prezentowane są artykuły na sprzedaż, czy podczas specjalnie zorganizowanych wyjazdów. Występuje tutaj duże ryzyko „naciągnięcia” konsumenta na nieuzasadnione koszty, wykorzystanie momentu na manipulację różnymi technikami sprzedażowymi.

Konsumentom przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość – tu na myśli mam przede wszystkim sprzedaż internetową czy telefoniczną, wszelkie „gazetki” oferujące kupno jakichś przedmiotów przy przesyłce pocztowej, co uzasadnione jest potrzebą zapoznania się konsumenta z realnym wyglądem czy innymi cechami rzeczy, który może czasami znacznie się różnić od przedmiotu na zdjęciu.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi obecnie 14 dni od odbioru rzeczy. O tym uprawnieniu bezwzględnie musi nas poinformować sprzedawca przed zakupem. Nie musimy informować sprzedawcy o przyczynach rozmyślenia się z transakcji, nie będziemy ponosić także żadnych kosztów odstąpienia. Wystarczy jedynie złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie w terminie 14 dni i oddać towar w oczekiwaniu na zwrot pieniędzy.

Ponadto niektóre sieci sklepów prowadzą politykę przyjmowania zwrotów towarów zakupionych w lokalach przedsiębiorstwa – jest to jedynie ich dobra wola, a wówczas sprzedawcy informują o takim uprawnieniu, jeśli przysługuje.

Edyta Dziobek-Romańska, Klub Jagielloński