• Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu-Zdroju

   Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Wrzosowej 12A, 27 czerwca 2018, w godzinach: 12.00-14.30. Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne

  Mobilny Punkt Informacyjny w Jastrzębiu-ZdrojuZobacz więcej...
 • Przyjaciel rodziny 2018

  W dniu 5 czerwca 2018 roku uchwałą nr 1267/262/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2018”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

  Przyjaciel rodziny 2018Zobacz więcej...
 • Sprawozdanie finansowe do KRS – elektronicznie – dla organizacji pozarządowej zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

  Zgodnie z przepisami organizacje pozarządowe zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców mają coroczny obowiązek złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie bez względu na to, czy faktycznie w danym roku prowadziły działalność gospodarczą, czy nie. Zatwierdzenia sprawozdania dokonuje organ uprawniony zgodnie ze statutem. Termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS to

  Sprawozdanie finansowe do KRS – elektronicznie – dla organizacji pozarządowej zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorcówZobacz więcej...
 • Konkurs „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

  „Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł oraz udostępnienie materiałów informacyjnych MIiR. W ten sposób Ministerstwo

  Konkurs "Wspólnie o Funduszach Europejskich"Zobacz więcej...
 • OFERTA REALIZACJI „MAŁEGO GRANTA”

  Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu

  OFERTA REALIZACJI „MAŁEGO GRANTA”Zobacz więcej...