Certyfikaty  
2Certyfikat ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013 otrzymał Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakresem certyfikacji zostało objęte świadczenie usług oraz realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta a także wykonywanie przez urząd miasta zadań z zakresu administracji publicznej. Jednostką certyfikującą było Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska.
dyplomodpowiedzialnyMiasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało tytuł ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 2013. Organizatorem Programu ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 2013 jest Redakcja Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego dodatku ukazującego się na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

- Skierowany jest on w kierunku miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, tak w kwestiach najbardziej prozaicznych jak utrzymywanie zdrowej polityki finansowej, jak również w obszarach „miękkich” jakimi są edukacja, zdrowie, sport, kultura i sztuka czy ekologia - informuje Magdalena Adamska, Koordynator Programu.

Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze laureatów, to przede wszystkim: wydatki na realizację inwestycji, wykorzystanie środków unijnych, działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr, praca jednostek samorządowych na rzecz potencjalnych inwestorów oraz wspieranie rozwoju edukacji, sportu i kultury.
kolazurzeduJastrzębski Urząd Miasta okazał się najbardziej przyjaznym urzędem w województwie śląskim, pod względem dostępu do informacji publicznej. Takie wyniki dał projekt „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego”, które Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides przeprowadziło w 167 gminach województwa śląskiego.Podczas monitoringu sprawdzano, jak urzędy miast i gmin wywiązują się z obowiązku udostępniania informacji publicznych, które są w ich posiadaniu. Autorzy opracowali wyniki monitoringu, a także zebrali dobre i złe praktyki z zakresu udzielania informacji publicznej na wniosek: pisemny, elektroniczny i telefoniczny. W raporcie znalazła się również analiza jakości prawa lokalnego, regulującego dostęp do informacji publicznej oraz wnioski z kwerendy stron internetowych BIP poszczególnych urzędów.Z grupy 167 urzędów, jedynie 26 (15%) odpowiedziało na wszystkie trzy pytania zadane podczas badania (telefoniczne, na wniosek pisemny i elektroniczny), a więc wywiązało się z ciążących na nich obowiązków. Najlepsze w badanym zakresie okazały się Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i Rybnik (zdobyły po 30 pkt).Jastrzębscy urzędnicy zostali wyróżnieni głównie za udzielenie rzetelnej i szybkiej odpowiedzi na zadane pytanie, a także za fachową pomoc w kwestii wyszukania stosownej uchwały na stronie BIP. Jedynie cztery jednostki umieściły w BIP czytelny opis procedury zaskarżenia decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji, w tym właśnie Jastrzębie-Zdrój. Należymy także do nielicznych urzędów, które informacje dotyczące prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów podają w sposób przejrzysty.- Monitoring 167 urzędów miast i gmin miał pokazać jak urzędnicy wywiązują się z obowiązku udostępniania informacji publicznych oraz jaka jest jakość prawa lokalnego regulującego te zagadnienia. Dzięki takim badaniom każdy mieszkaniec może dowiedzieć się jak prezentuje się jego urząd na tle pozostałych. Pierwsze miejsce Jastrzębia-Zdroju jak najbardziej satysfakcjonuje i pokazuje, że urzędnicy wykonują swoją pracę rzetelnie z zachowaniem wysokich standardów – powiedział prezydent miasta Marian JaneckiBadania prowadzono od marca do czerwca.
Hala_widow.Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju została wyróżniona w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012 w kategorii obiekt użyteczności publicznej. Nagrodę odebrał prezydent Marian Janecki podczas uroczystości, która odbyła się 9 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Śląskich Dni Architektury.

- Na starej hali ktoś kiedyś napisał: „Duma Janeckiego”. Dzisiaj ten obiekt to naprawdę moja duma i myślę, że też wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Hala stała się sportową wizytówką naszego miasta, która dobrze służy zarówno mieszkańcom, jak i zawodnikom – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Organizatorem corocznego konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” jest Zarząd Województwa Śląskiego, a odbywa się on pod patronatem Marszałka. Celem przedsięwzięcia jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Warto przypomnieć, że są to kolejne laury, które zbiera jastrzębska hala widowiskowo-sportowa. Obiekt otrzymał już tytuł „Budowa Roku 2011” (nagroda I stopnia) w konkursie Budowa Roku organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W XXII edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano w dziesięciu kategoriach, a w grupie obiektów sportowych najwyżej oceniona została hala widowiskowo-sportowa przy Al. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
RTEmagicC_miastodbajace_01_txdam8661_6b7db6.jpgZwiązek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. uhonorowali Jastrzębie-Zdrój tytułem „Miasto dbające o finanse mieszkańców 2012”. 8 listopada wyróżnienie, które zostało przyznane za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny”, w imieniu prezydenta Mariana Janeckiego odebrał skarbnik Dariusz Holesz.

Jak zaznaczono, miasto czynnie uczestniczy w systemach wymiany informacji gospodarczych, korzystając z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor. Dzięki temu dba o finanse mieszkańców oraz poprawia bezpieczeństwo gospodarcze regionu.
8ef48ec4d5Jastrzębska hala widowiskowo-sportowa otrzymała tytuł „Budowa Roku 2011” (nagroda I stopnia) w konkursie Budowa Roku organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W XXII edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano w dziesięciu kategoriach. W grupie obiektów sportowych najwyżej oceniona została hala widowiskowo-sportowa przy Al. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak podaje Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

- Jestem dumny z tego, że jastrzębska hala została uznana za najlepszy obiekt sportowy zrealizowany w ubiegłym roku. To sportowa wizytówka naszego miasta, która dobrze służy zarówno mieszkańcom, jak i zawodnikom – mówi prezydent miasta Marian Janecki.
RTEmagicC_4b4b7abc96.jpgEuroCertyfikat
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymał EuroCertyfikat 2010 w kategorii "Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług".
EuroCertyfikat to europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom odznaczającym się na tle sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju oraz spełnieniem surowych norm jakościowych. Nagroda stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wkładu włożonego w wypracowywanie wysokiego standardu obsługi i profesjonalizmu świadczonych usług.

EuroCertyfikat przyznaje Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Eurofirma Media.
Uroczysta gala wręczenia
RTEmagicC_938e419309.jpgUrząd Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymał certyfikat potwierdzający, że jego system zarządzania jakością spełnia normy ISO 9001:2008. Przekazanie certyfikatu odbyło się 29 października 2010 roku w Urzędzie Miasta.
Przyznanie certyfikatu poprzedził audyt wykonany przez jednostkę certyfikującą - Polski Rejestr Statków, który odbył się 8 czerwca 2010 roku.
RTEmagicC_2c8aaec1c4.jpgCertyfikat akcji Przejrzysta Polska
Certyfikat akcji społecznej "Przejrzysta Polska" Miasto Jastrzębie Zdrój otrzymało 4 marca 2006r., podczas uroczystej gali zorganizowanej w warszawskiej siedzibie Gazety Wyborczej. Certyfikat stanowi potwierdzenie realizacji przez Miasto Jastrzębie-Zdrój sześciu zadań obowiązkowych odpowiadających sześciu zasadom skutecznego i uczciwego samorządu. Były to:
1. w ramach zasady przejrzystości - Opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie Miasta,
2. w ramach zasady przeciwdziałania korupcji - Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miasta,
3. w ramach zasady partycypacji społecznej - Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4. w ramach zasady przewidywalności - Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w mieście aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
5. w ramach zasady fachowości - Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat Urzędu Miasta,
6. w ramach zasady rozliczalności - Przygotowanie i rozpropagowanie informatora budżetowego pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?"

Natomiast 12 października 2006 roku w auli Biblioteki Śląskiej zostały wręczone wyróżnienia związane wykonaniem zadań fakultatywnych. Wyróżnienie dla Jastrzębia Zdroju zostało przyznane za realizację przez Urząd Miasta zadania: "Utworzenie punktu informacyjnego", a przez Radę Miasta zadań: "Przygotowanie i wdrożenie Kodeksu etycznego radnego" oraz "Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego".
Akcję zorganizowali: "Gazeta Wyborcza", Fundacja Agory, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.
8d2ac1094b18 maja 2005 roku w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość wręczenia Urzędowi Miasta Jastrzębie Zdrój Certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dariusz Hejmej, audytor wiodący z Polskiego Rejestru Statków S.A., firmy która przeprowadziła audit certyfikujący, Henryk Pająk, konsultant ze Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella, które służyło pomocą Urzędowi w przygotowaniu systemu zarządzania jakością, przedstawiciele okolicznych samorządów, radni Rady Miasta Jastrzębia Zdroju, przedstawiciele lokalnego biznesu, przedstawiciele działających w mieście instytucji i organizacji, a także dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i inni pracownicy zaangażowani we wprowadzanie systemu.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju. Gości przywitał Prezydent Miasta Marian Janecki.
- Jastrzębski Urząd Miasta dołączył do grona jednostek, które mogą poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2000. Jest to niezwykle miły moment. Wdrażanie systemu zarządzania jakością wiązało się z wytężoną pracą wielu ludzi, wymagało dodatkowych spotkań i szkoleń, ale patrząc na efekt, warto było podjąć ten wysiłek. Przyznanie certyfikatu jest bowiem świadectwem uznania wysokiego standardu świadczonych przez nas usług. Wprowadzając system przyjęto zasadę, że mieszkaniec znajduje się zawsze w centrum uwagi, a Urząd będzie czynił wszystko, aby poznać i rozumieć jego potrzeby, oczekiwania i spełniać je podkreślił Marian Janecki.
W listopadzie 2003 roku Rada Miasta zaakceptowała działania Prezydenta Miasta zmierzające do uzyskania certyfikatu. W maju 2004 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta przyjęto obowiązującą w Urzędzie Miasta Politykę jakości. Wkrótce powstała także Księga Jakości, będąca najważniejszym dokumentem określającym zasady systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta.
W kwietniu 2005 roku firma certyfikująca przeprowadziła audit, którego celem było stwierdzenie zgodności wprowadzonego systemu zarządzania jakością z normami ISO 9001:2000. Po przeprowadzonym audicie Urząd Miasta został rekomendowany do otrzymania certyfikatu.
Przekazując na ręce Prezydenta certyfikat, Dariusz Hejmej zaznaczył, że w trakcie auditu oceniano nie tylko zgodność dokumentacji, ale także orientację Urzędu na obywatela.
- Wynik był pozytywny, dlatego mogłem wnioskować o przyznanie Urzędowi certyfikatu powiedział Dariusz Hejmej.
Podczas uroczystej gali Grzegorz Dulemba, sekretarz miasta sprawujący równocześnie funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, przedstawił zebranym drogę Urzędu do uzyskania certyfikatu ISO, a także podziękował wszystkim osobom, które wniosły największy wkład pracy w system jakości.
- Wdrożony w Urzędzie system zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wszystkie wydziały i jest gwarancją jakości usług oferowanych przez magistrat. Wyznaczyliśmy sobie standardy, teraz musimy im sprostać. System zarządzania jakością zgodny z normami ISO nie jest systemem statycznym, wymaga ciągłego doskonalenia dlatego przed nami dalsza praca nad ulepszaniem usług świadczonych dla mieszkańców. Będziemy wciąż doskonalić procesy zachodzące w Urzędzie powiedział Grzegorz Dulemba.
W imieniu Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella gratulacje złożył Henryk Pająk.
- Gratuluję przede wszystkim chęci, determinacji i odwagi. Nie każde kierownictwo potrafi podjąć takie wyzwanie, a co za tym idzie, w pewnym sensie stanąć na świeczniku. Posiadanie certyfikatu ISO oznacza bowiem, że klienci jeszcze uważniej przyglądać się będą pracy Urzędu i stawiać coraz większe wymagania podsumował Henryk Pająk.

Ponadto wyrazy uznania przekazał też wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Ligas.
- W imieniu przewodniczącego i radnych gratuluję uzyskania certyfikatu. To ważny dzień dla naszego miasta i jego mieszkańców podkreślił wiceprzewodniczący.
RTEmagicC_4b737e635c.jpgUrząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zajął II miejsce w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku" w grupie miast powyżej 70 tys. mieszkańców. Nagroda została przyznana w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic".
Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 28 września 2006 roku podczas specjalnej uroczystości w trakcie Targów "Światło i elektrotechnika 2006" w Warszawie. Organizatorem konkursu był Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
976dc71eeeJastrzębie Zdrój ponownie znalazło się w gronie laureatów rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto" dla województwa śląskiego. Zestawienie samorządów, które mogą pochwalić się największymi osiągnięciami w przyciąganiu do siebie środków unijnych przygotowała redakcja "Gazety Prawnej" wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów.
Uroczyste ogłoszenie wyników trzeciej edycji rankingu i wręczenie wyróżnień odbyło się 17 czerwca 2009 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

W 2008 roku nasze miasto także zostało laureatem w województwie śląskim. Nasze miasto znalazło się w gronie laureatów w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto" przygotowanym przez redakcję "Gazety Prawnej" wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. 9 kwietnia 2008r. w Krakowie odbyła się uroczysta gala, podczas której wyróżnienie dla Jastrzębia Zdroju odebrali: prezydent Marian Janecki i jego zastępca Krzysztof Baradziej.
- Cieszę się, że kolejny raz nasze miasto zostało docenione, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Staramy się jak najlepiej korzystać z funduszy Unii Europejskiej i jak najwięcej przedsięwzięć realizować właśnie z tych pieniędzy - podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

W 2007 roku nasze miasto zajęło w tym rankingu II miejsce w województwie śląskim jak również zostało wyróżnione w skali ogólnopolskiej.
e47f01a0f3Jastrzębie-Zdrój znalazło się w gronie laureatów konkursu "Gmina otwarta na fundusze strukturalne" organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Konkurs przeprowadzono w celu wyróżnienia samorządów terytorialnych, szczególnie zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz promowanie dobrych praktyk z tego zakresu.Dokonując oceny komisja zwracała uwagę m.in. na kwestie takie jak: aktualne dokumenty strategiczne, plany rozwoju, udział w projektach partnerskich, wdrożone procedury pozyskiwania środków unijnych, czy system szkoleń pracowników. Jastrzębie-Zdrój spełniło kryteria konkursowe i uzyskało certyfikat "Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne". Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło 4 października 2006 roku w Będzinie, podczas seminarium poświęconego problematyce funduszy.
RTEmagicC_b3a04b5942.jpg28 września 2007 roku podczas obchodów 10-lecia działalności Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, Jastrzębie otrzymało wyróżnienie za współpracę oraz promowanie przedsiębiorczości. Wyróżnienie odebrał II Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Baradziej.
RTEmagicC_145187320b.jpgNa wysokim szóstym miejscu uplasowało się Jastrzębie-Zdrój wśród miast na prawach powiatu w rankingu "Europejski samorząd", przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita".
Ranking "Europejski samorząd" powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego wsparcia unijnego. Redakcja wykorzystała dane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 16 urzędów marszałkowskich.
Na 35 miast na prawach powiatu sklasyfikowanych w rankingu prym wiodą miasta ze śląska, a Jastrzębie-Zdrój znalazło się na szóstej lokacie.