Obchodní zóna

Volnočasový průmysl


Změny související se čtvrtou průmyslovou revolucí přesahují ICT průmysl či nové materiálové technologie a mají dopad nejen na oblasti souvisejících s robotizací, automatizací výroby a informačními technologiemi.
Jednou ze změn, které průmysl 4.0 přináší, je nárůst kreativní aktivity a kreativity – co víc, existuje jasná souvislost mezi rozvojem ICT průmyslu a zaváděním nových informačních a technologických řešení a rozvojem tzv. kreativního průmyslu (creative industries).
Změny v těchto oblastech mají dopad na další odvětví hospodářství a na životní styl pracovníků a spotřebitelů. Z toho plyne potřeba ve volném čase ani ne tak fyzického odpočinku, ale rekreace, zábavy a rozvoje.
Volnočasový průmysl poskytuje spotřebitelům služby a produkty k uspokojení jejich potřeb v oblasti volnočasových aktivit, zážitků a vybavení, zejména sportu, kultury, rekreace, zábavy, stravování a volnočasových aktivit, sázení a her, jak rovněž ubytování.
Mechanismus spravedlivé transformace související s největší evropskou výzvou, jakou je dosažení klimatické neutrality v roce 2050, je především příležitostí pro ekonomický rozvoj hornických měst a obcí
Je to příležitost k rozvoji odvětví, která dosud trpěla v důsledku aktivní těžby uhlí, jako je rekreační průmysl související s historií Jastrzębia-Zdroju.
Město od listopadu 2020 systematicky naplňuje svou rozvojovou strategii Jako první hornické město v regionu má realistický plán související s implementací pokynů Evropské zelené dohody a zaměřený na diverzifikaci sektorů tváří v tvář ekonomické, digitální, energetické a sociální transformaci.
Díky své lázeňské tradici, poloze a potenciálu aktivně rozvíjí sektor související s volnočasovým průmyslem.

informace pro turisty