Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

S ohledem na utváření hospodářské politiky a spolupráce ve prospěch rozvoje města Jastrzębie-Zdrój, prostřednictvím spolupráce orgánů města s představiteli ekonomického prostředí, byla starostou města Jastrzębie-Zdrój zřízena Jastrzębska Podnikatelská rada II kadence.
Rada je dobrovolný poradní orgán zástupců podnikatelů, institucí podnikatelského prostředí a světa vědy, působící v Jastrzębiu-Zdroju, jmenovaný Starostou města. Jeho činnost je založena na osobní, společné práci zainteresovaných členů. Rada se vyjadřuje a iniciativně vyvíjí záležitosti související se sociálním a ekonomickým rozvojem města, zejména obchodní a investiční činnosti. Kromě toho je fórem pro diskuzi o nejdůležitějších ekonomických tématech spojených s městem a regionem
Mezi činnosti Rady patří mimo jiné:

 • iniciace aktivit zaměřených na hospodářský rozvoj obce Jastrzębie-Zdrój, zejména vytváření nových investic a nových pracovních míst,
 • spolupráce při tvorbě a realizaci strategie rozvoje města a vyjadřování se ke stávajícím i novým programům v oblasti podnikání a hospodářské politiky,
 • vyjadřování názorů a vyjadřování postoje k iniciativám a rozhodnutím starosty města Jastrzębie-Zdrój v oblasti hospodářského rozvoje města,
 • informování o fungování společností, jejich problémech a vyjadřování názorů na stav hospodářského rozvoje na území Jastrzębia-Zdroju,
 • iniciativní podpora a úsilí o spolupráci samosprávy se zástupci vědy a podnikatelů za účasti institucí podnikatelského prostředí,
 • posilování prestiže podnikatelské sféry, včetně společné hospodářské podpory,
 • iniciace a podpora ekonomických, propagačních, vědeckých, vědecko-technických, vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit; činnost v oblasti ochrany životního prostředí, charitativní kampaně, ochrana zdraví a sociální pomoc a další činnosti pro obecné blaho,
 • propagace myšlenky společenské odpovědnosti firem (CSR) ve prospěch místních komunit.

Jastrzębska Podnikatelská rada II kadence se skládá z:

 • Kazimierz Wawrzyczak,
 • Stanisław Bielaszka,
 • Andrzej Frysztacki,
 • Szymon Marek,
 • Teresa Jonas,
 • Bartosz Stachurski
 • Paweł Gajdzik,
 • Janusz Antończyk,
 • Sławomir Miłoś.