Obchodní zóna

Transformace těžebních oblastí

Regiony v Evropě, ve kterých se těží uhlí a lignit, čelí bezprecedentním sociálním a ekonomickým výzvám v rámci transformace Evropy směrem k bezemisní ekonomice.

Jde o proces změny typu ekonomiky z vysokoemisního na bezemisní, se zvláštním důrazem na blahobyt místních lidí z hlediska kontinuity zaměstnání a prostředí, ve kterém žijí. Spočívá ve vytváření alternativních průmyslových odvětví ekonomiky a zajištění pracovních míst těm, kteří o ně přijdou, v důsledku postupného zavírání podniků, jako jsou doly nebo elektrárny. Musí probíhat:
v souladu s dříve naplánovaným harmonogramem,
za účasti společenství, kterého se týká.
Jedním z jejích pilířů je Fond Spravedlivé Transformace, který představuje seznam aktivit které z něj mohou být financován (čl.4):
výrobní investice do malých a středních podniků, včetně podniků typu start-up, vedoucích k hospodářské diverzifikaci a ekonomické restrukturalizaci;
investice do vytváření nových podniků, včetně podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb;
investice do výzkumu a inovací, jak rovněž dp podpory přenosu pokročilých technologií;
investice do zavádění technologií a infrastruktur zajišťujících cenově dostupnou čistou energii, snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost a obnovitelnou energii;
investice do digitalizace a digitální komunikace;
investice do regenerace, dekontaminace a renaturalizace území, jakož i projekty, které mění jejich účel;
investice do posílení oběhového hospodářství, mimo jiné prostřednictvím předcházení vzniku odpadů a omezováním jejich množství, efektivního využívání zdrojů, opětovného využití, oprav a recyklace;
zvyšování a změny kvalifikace zaměstnanců;
pomoc při hledání práce pro uchazeče o zaměstnání;
aktivní začlenění uchazečů o zaměstnání;
technickou podporu.
Regiony mohou získat přístup k FST pouze tehdy, pokud mají schválený územní Plán Spravedlivé Transformace.  O plánu pro Slezsko, který vypracoval Maršálkovský úřad, se můžete dočíst na webu https://transformacja.slaskie.pl/.