Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Mechanismus Cookies na webech a internetových aplikacích v doméně: jastrzebie.pl
Pro jednotlivé weby a aplikace v doméně: slaskie.pl jsou využívány soubory cookies, které uchovávající identifikátor relace. Jsou nezbytné pro uchování informací o skutečnosti ověření na webu, personalizaci nastavení nebo vyhledávání informací na webu.
Mechanismus Cookies se nepoužívá k získávání jakýchkoli informací o uživatelích webových stránek ani ke sledování jejich navigace. Soubory Cookies používané na webových stránkách neukládají žádné osobní údaje ani jiné informace shromážděné od uživatelů.
Ve většině webových prohlížečů je standardně Mechanismus Cookies povolen, což umožňuje ukládání souborů cookies na zařízení klienta. Tento Mechanismus lze vypnout nebo přepnout do režimu informování o každém pokusu o uložení informací v zařízení klienta. Deaktivace Mechanismu Cookies může ztížit používání některých prvků webových stránek.
Weby v doméně: jastrzebie.pl používají mechanismus k vytváření statistik založených na Google Analytics.

Podrobnosti o zásadách:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/ 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Sociální pluginy umístěné na webových stránkách mají samostatné zásady:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies 

Google+: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Odkazy na externí stránky

Více o cookies (Wikipedie)

https://www.jastrzebie.pl/deklaracja-dostepnosci/

Deklarace dostupnosti
Městský úřad Jastrzębie-Zdrój se zavazuje zajistit dostupnost svých webových stránek v souladu se zákonem ze dne 4. dubna 2019. o digitální dostupnosti internetových stránek a mobilních aplikací veřejných subjektů. Prohlášení o dostupnosti se vztahuje na webové stránky www.jastrzebie.pl Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój. 
Datum zveřejnění webových stránek: 5. července 2018 Od té doby nebyly provedeny žádné významné změny. 
Tato stránka je částečně v souladu se zákonem o dostupnosti webových stránek veřejných subjektů a mobilních aplikací z důvodu níže uvedených nekompatibilit nebo výjimek: Nedostupný obsah: 
Nedostupný obsah:
Níže uvedený obsah není dostupný z následujících důvodů:
nesoulad s vnitrostátními předpisy: 
Některá videa na internetové stránce nemají titulky pro osoby neslyšící. 
Některé netextové dokumenty nemusí mít alternativní text.
Ve zvláštních případech obsahují webové stránky nejasný popis odkazů.
Některé dokumenty PDF nejsou zcela správně čteny programy pro osoby nevidomé (např. nesprávně připravené tabulky, grafy, obrázky, chybějící navigační sekce, nadpis atd.).
Ne všechny soubory ke stažení obsahují informace o formátu a velikosti.
Některé dokumenty nemusí splňovat pravidla formátování v souladu s pokyny WCAG 2.1.
obsah nespadá pod platnou legislativu: 
Mapy jsou osvobozeny od povinnosti zajištění dostupnosti.
Příprava prohlášení o dostupnosti
Prohlášení bylo sepsáno dne 17.09.2020. Deklarace byla učiněna na základě sebehodnocení provedeného veřejným subjektem. 
Na webu můžete používat standardní klávesové zkratky. 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
V případě problémů s dostupností internetové stránky nás prosím kontaktujte. Odpovědnou osobou je Halina Humeniuk e-mailová adresa hhumeniuk@um.jastrzebie.pl. Stejným způsobem můžete podávat žádosti o zpřístupnění nedostupné informace a podávat stížnosti na nedostupnost. Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky na čísle 32 4785 371.
Odvolací řízení
Některé dokumenty nemusí splňovat pravidla formátování v souladu s pokyny WCAG 2.1. Veřejný subjekt by měl požadavek zpracovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů. Není-li možné tuto lhůtu dodržet, veřejný subjekt neprodleně informuje o tom, kdy bude možné žádosti vyhovět, přičemž lhůta nesmí být delší než 2 měsíce. Nelze-li možné zajistit dostupnost, může veřejný subjekt navrhnout alternativní způsob přístupu k informacím. 
Veřejný subjekt by měl požadavek zpracovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů. Není-li možné tuto lhůtu dodržet, veřejný subjekt neprodleně informuje o tom, kdy bude možné žádosti vyhovět, přičemž lhůta nesmí být delší než 2 měsíce. Nelze-li možné zajistit dostupnost, může veřejný subjekt navrhnout alternativní způsob přístupu k informacím. 
V případě, že subjekt odmítne vyhovět žádosti o zajištění dostupnosti nebo alternativního přístupu k informacím, lze proti takovému postupu podat stížnost. 
Po vyčerpání všech možností lze stížnost zaslat také Ombudsmanovi.
Architektonická dostupnost
Osoby, které mají trvalé nebo opakované problémy s komunikací, se mohou obrátit na Městský úřad Jastrzębie-Zdrój prostřednictvím: e-mailu miasto@um.jastrzebie.pl, hhumeniuk@um.jastrzebie.pl, fax: 32 47 17 070, 32 47 85 371 a osobně ve Všeobecné kanceláři (místnost 020A) Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój. Jednoduché úřední záležitosti vyřizují přímo zaměstnanci Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój, kteří používají znakový jazyk. Vyřízení takového případu oprávněnou osobou nevyžaduje předchozí oznámení. 
Ochotu využít tlumočníka by měla oprávněná osoba nahlásit ve zvlášť složitých záležitostech minimálně 3 pracovní dny před událostí, s výjimkou mimořádných událostí. Služba je pro oprávněnou osobu, která je osobou se zdravotním postižením ve smyslu zákona o pracovní a sociální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, bezplatná. 
Do budovy Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój vede 1 vchod s posuvnými dveřmi. Ve vstupní hale je namontován informační terminál. Jedná se o terminál s barevným podtiskem, se snadno hmatatelnými konvexními prvky a jasným, kontrastním grafickým uspořádáním doplněným černě tištěnými texty a značkami v Braillově písmu. Nevidomí či slabozrací, ale i senioři a lidé se sluchovým postižením díky ní získají informace o prostoru, ve kterém se nacházejí. Terminál je vybaven konvexním plánem budovy úřadu, zvukovým systémem, který čte komunikáty, klávesnicí a popisy vypouklým a zvětšeným Braillovým písmem. 
Neslyšící a němí lidé mohou na Městském úřadě získat veškeré potřebné informace a také věc nahlásit pomocí SMS zprávy. K zajištění alternativního způsobu komunikace s lidmi, kteří nemohou předávat hlasové informace, zprovoznila radnice speciální telefonní linku s číslem 516 844 320. SMS zprávy jsou přijímány 24 hodin denně zaměstnanci Městské policie, kteří v reakci na přijaté oznámení odpoví na dotaz nebo přijmou odpovídající opatření. Před schody v budově úřadu jsou tzv. pole pozornosti - žluté pruhy informující zrakově postižené, že vstupují na schod. Na madlech jsou překryvy s informacemi v Braillově písmu. Na prosklených plochách (všech skleněných dveří) se nachází výstražné pásky. 
V budově jsou dva výtahy, které umožňují pohyb mezi patry osobám na invalidních vozících. Tlačítka jsou podsvícená, což usnadňuje jejich používání osobám se zrakovým postižením. Pro pohotovostní režim tlačítka se používá červené podsvícení a po stisknutí se barva změní na zelenou. Tlačítka alarmu jsou trvale podsvícena žlutě. Dispoziční tlačítka s číselným označením mají navíc informace v Braillově písmu. Na parkovišti Městského úřadu jsou zajištěna 2 parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením.