Pro turistu

Jastrzębská Naučná Stezka

Po Stopách Přírody

Město Jastrzębie-Zdrój pracuje na průběhu pěší a cyklistické stezky, která má za úkol představit přírodní hodnoty města.
Tato stezka má vytvořit konzistentní, snadno průjezdnou a v lesních oblastech rovněž snadno schůdnou trasu, která Vám umožní seznámit se s četnými zelenými plochami ve městě s jejich charakteristickými prvky.
Například v lese Kyndra je průběh stezky naplánován tak, aby se každý mohl seznámit s rostoucím zde Dubem, který má status přírodní památky.
Na vybraných místech stezky se dále počítá s instalací dřevěných prvků drobné architektury - laviček, stojanů na kola a také informačních tabulí, které v grafické a popisné podobě představí mj. nejdůležitější prvky fauny a flóry vyskytující se v dané oblasti.
Vhodné značení usnadňující pohyb po stezce by se mělo objevit mj. na Železné cyklostezce. Povede mimo jiné do Lesa Biadoszek nebo Údolí Szotkówki.
Kromě zmíněných bodů by trasa měla procházet rovněž lesem Ruptawiec, Střediskem Nedělní Rekreace nebo Lázeňským parkem.
Trasa stezky bude vedena po již existujících stezkách a na zelených plochách se neplánuje zasahovat do jejich přirozeného průběhu.
V současné době probíhají další ujednání s vlastníkem území, která v případě jejich úspěšného dokončení umožní zahájení realizace značení stezky.
Plánovaná stezka povede přes:
•          Údolí řeky Szotkówki,
•          Les Biadoszek,
•          Les Pastuszyniec,
•          Les Ruptawiec,
•          Les Kyndra,
•          Středisko Nedělní Rekreace,
•          Lázeňský park,
•          Vodislavské Rybníky.