Pro turistu

Patron města

Svatý Jan Nepomucký - patron zpovědníků a zpovědi, veřejné víry a mlčení jako ctnosti. Je mu připisována schopnost zachraňovat tonoucí – proto si jej za svého patrona zvolili rovněž mlynáři, námořníci, veslaři a stavitelé mostů. Od roku 2001 má ve své péči také Jastrzębie-Zdrój.
Jan Welfin, protože tak zní pravé jméno našeho patrona, je potomkem německých kolonistů. Narodil se roku 1348 v Pomuku (dnešní Nepomuk) nedaleko Prahy. Stal se seminaristou a následně farářem v jednom z pražských kostelů. Díky studiím (nejprve v Praze a následně v Padově) se stal doktorem církevního práva a později zástupcem pražského arcibiskupa.
Právě při plnění této funkce Nepomucký zemřel. Tehdejší král Václav IV. Lucemburský se dostal do konfliktu s arcibiskupem. Na jeho příkaz byl v roce 1393 zatčen a umučen zástupce biskupa a následně vhozen do Vltavy. Jiná, bohužel nepotvrzená verze těchto událostí říká, že Jan zemřel při obraně zpovědního tajemství samotné královny Žofie. Král Václav IV. měl tak žárlit na to, co jeho zpovědník věděl o jeho ženě, že jej nařídil zabít a vhodit do řeky. Legenda praví, že Vltava ihned po této události vyschla. Ihned po smrti byl Nepomucký uctíván jako mučedník a jeho ostatky byly přeneseny do katedrály sv. Víta v Praze.
Na počátku 18. století byly pro účely beatifikačního procesu odkryty ostatky Jana Nepomuckého. K všeobecnému překvapení se ukázalo, že po téměř 300 letech je jeho jazyk stále velmi dobře zachován. Lidé to uznali za zázrak a důkaz, že bylo zpovědní tajemství zachováno až do samého konce.
Na území Jastrzębie-Zdrój existoval kult Jana Nepomuckého již v 17. století, ještě před jeho blahořečením. Už tehdy se v ruptávském kostele objevil obraz s jeho podobiznou. Kaple s kamennou řezbou stála na území města již v 18.století.
Dnes máme ve městě mnoho dochovaných stop tohoto kultu, mimo jiné: rokokovou kapli z 18. století (Szeroka), sochu světce v Bzie vedle hřbitova, zděnou kapli z 19. století v Moszczenici (zde se 21. května každého roku koná bohoslužba na počest světce), dřevěnou, polychromovanou sochu v kostele Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Ruptawě a zděnou, obílenou kapli v Cisówce - bohužel v ní již není socha světce.
Patron našeho města bývá většinou zobrazován v oděvu kněze držícího kříž, na rtech často drží mučednickou dlaň nebo prst – má to symbolizovat zpovědní tajemství. Jeho atributem je také svatozář s pěti hvězdami.
V roce 2009 dostala jedna z ulic našeho města jméno sv. Jana Nepomuckého.