Pro turistu

Historie města

Historie města Jastrzębie-Zdrój je poměrně krátká, městská práva mu byla udělena teprve v roce 1963. Město má však mnohem starší metriku. Někteří historici se domnívají, že vzniklo během kolonizace na magdeburském právu a nějakou dobu fungovalo pod názvem Hermansdorf (Hermanova ves). Od 2. pol. 15. stol. obec byla v pramenech uváděna jako Jastrzębie. Tento název souvisí s pověstí o majiteli této oblasti, „Černém rytíři“, který jako jestřáb přepadal kupecké karavany projíždějící Moravskou bránou. V roce 1862 na žádost majitele střediska Jastrzębie hraběte Felixe von Königsdorfa německé úřady přejmenovaly lízeňské středisko na Bad Koenigsdorff-Jastrzemb. K návratu k polskému názvu došlo v roce 1922, kdy se Jastrzębie-Zdrój stalo součástí odrozeného Polska.

Rozvoj Jastrzębia úzce souvisel s objevem solných pramenů a zřízením lázeňského střediska. V roce 1862 byl otevřen Lázeňský dům nacházející se v Lázeňském parku. Svůj rozkvět a velkolepost lázeňské středisko zažívalo v období, kdy jeho majitelem byl doktor Mikołaj Witczak. Lázeňský komplex tehdy získal nové zázemí a letovisko získalo renomé.


Rozvoj lázní zastavilo až vypuknutí 2. světové války. Po skončení války došlo k rekonstrukci objektů zdravotnické činnosti. Od roku 1951 začal intenzivní geologický průzkum, v jehož důsledku byla objevena bohatá ložiska černého uhlí. V roce 1962 byl uveden do provozu první z dolů a dosud existující lázně začaly postupně upadat. Do roku 1974 byly uvedeny do provozu další 4 doly a Jastrzębie-Zdrój se tak objevil na hospodářské mapě země. Expanze uhelného průmyslu urychlila udělení Jastrzębiu městských práv, k čemuž došlo 30. června 1963. Hornictví již řadu let podněcuje rozvoj sociální a technické infrastruktury města. 3. září 1980 došlo v hale dolu  "Zofiówka" (dříve "Červencový manifest"), k podpisu tzv  "Jastrzębské dohody" - protokol o sociálním vyrovnání, otevírající cestu politickým a ekonomickým změnám v Polsku.

V důsledku reformy hornictví město v poslední době díky vytvoření dobrých podmínek pro podnikatele k investování změnilo svou tvář. Dochází k dynamickému rozvoji soukromého sektoru. Objevila se nová průmyslová odvětví, mj. výroba potravinářských výrobků, stavebních materiálů, zpracování plastů.