Dla mieszkańca

Do czytania zapraszamy!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 - w tym roku z dofinansowania skorzysta 5 przedszkoli oraz 9 szkół z Jastrzębia-Zdroju.

Zdjęcie przedstawia osobę czytającą książkę.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Celem Programu jest budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Otrzymane środki finansowe, mogą być przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

W 2024 roku z dofinansowania skorzysta 5 przedszkoli oraz 9 szkół z Jastrzębia-Zdroju.

Środki przeznaczone na powyższe zadanie to 130 625,00 z czego 104 500,00 to otrzymane dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 natomiast 26 125,00 to wkład własny zabezpieczony przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. 

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy