Dla mieszkańca

Kolejna akcja znakowania rowerów!

Jest to popularny sposób na zabezpieczenie rowerów przed kradzieżą.

Zdjęcie przedstawia ludzi w namiocie

Fot. Archiwum UM

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza mieszkańców naszego miasta w dniu 29 czerwca  w godz. 11:00-16:00 na kolejną akcję znakowania rowerów. Miejscem akcji będzie w tym dniu parking przy siedzibie Straży Miejskiej al. Piłsudskiego 60. 

Zapraszamy również na akcje znakowania, które odbędą się na terenie sołectw w następujących terminach:

1 lipca w godz. 11:00 – 16:00 – sołectwo Szeroka przy OSP ul. Gagarina,

2 lipca w godz. 11:00 – 16:00 – sołectwo Moszczenica przy wiacie ul. Komuny Paryskiej,

3 lipca w godz. 11:00 – 16:00 – sołectwo Bzie przy OSP ul. Rostków,

4 lipca w godz. 11:00 – 16:00 – osiedle Górne przy OSP ul. Pszczyńska,

5 lipca w godz. 11:00 – 16:00 – sołectwo Borynia przy Domu Sołeckim ul. Gajowa.

Pełnoletni właściciel, oprócz pojazdu, powinien:

- zabrać ze sobą dowód osobisty i dowód jego zakupu (paragon, fakturę, umowę), 

- w przypadku braku dokumentacji na miejscu sporządzone zostanie oświadczenie właściciela,

- pojazd musi być czysty i suchy. 

Oznakowanie nie ingeruje w trwały sposób w budowę pojazdu ani nie jest widoczne dla osób postronnych, dlatego też, nie wpływa na jego wygląd i nie uszkadza go. O zastosowanym oznakowaniu informuje naklejka umieszczana na ramie pojazdu, co skutecznie odstrasza potencjalnych złodziei. System ten jest najpopularniejszą metodą zabezpieczania rowerów u naszych południowych sąsiadów.

W przypadku opadów deszczu organizator zastrzega sobie możliwość odwołania akcji z uwagi na ograniczenia technologiczne przyjętej metody znakowania.

Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu  Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Grafika przedstawia logotypu realizatorów projektu

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy