Dla mieszkańca

Można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu „Pozytywnie Otwarci”

Celem są działania prozdrowotne i profilaktyka zakażeń HIV, STI oraz HCV.

Zdjecie przedstawia osobę z przypinką

Fot. canva.com

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA, NAGRODA HONOROWA

Finansowanie:

ZALICZKA

Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł.

Wkład własny:

nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Czas trwania projektu:

01.01 - 31.12.2025 r.

Kto może złożyć wniosek?

1. Organizacje pozarządowe.

2. Jednostki samorządu terytorialnego.

3. Publiczne placówki ochrony zdrowia.

Na co można uzyskać wsparcie?

Realizacja działań w następujących obszarach:

I. EDUKACJA PROZDROWOTNA:

Profilaktyka zakażeń HIV, STI oraz HCV prowadzona poprzez połączenie działań w przestrzeni miejskiej, klubach, a także na imprezach plenerowych z kreatywnymi działaniami w mediach społecznościowych.

II. TESTOWANIE:

1. Promocja testowania w kierunku zakażenia HIV jako kluczowe narzędzie walki z epidemią tego wirusa w świetle rosnącej z roku na rok liczby nowo wykrywanych zakażeń i zmian w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.

2. Promocja testowania w kierunku zakażenia HCV jako klucz do eliminacji WZW C w Polsce w świetle dostępności nieodpłatnych terapii skutkujących trwałym wyleczeniem.

III. ŚWIADOME ŻYCIE Z WIRUSEM:

Działania edukacyjne na temat możliwości normalnego życia z HIV ze szczególnym uwzględnieniem zasady Niewykrywalny=Niezakaźny skierowane do osób po niedawnej diagnozie.

IV. DZIAŁANIA ANTYSTYGMATYZACYJNE:

Działania edukacyjne mające na celu ograniczenie stygmatyzacji osób żyjących z HIV w Polsce.

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. internetu w razie wystąpienia przyczyn, które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Patronem merytorycznym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.

Cel: promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch obszarach:

1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 3 projekty w ramach jednego naboru.

Laureaci konkursu otrzymują również nagrody honorowe w postaci statuetek wręczanych podczas konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Warszawie.

Termin składania wniosków:

28 czerwca 2024

Źródło i więcej informacji TUTAJ

Kontakt:


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy