Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Powstanie Rada Programowa Żelaznego Szlaku Rowerowego

Pierwsze kroki w tym kierunku poczynili wczoraj podczas spotkania przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju, Godowa, Zebrzydowic i czeskich Piotrowic koło Karwiny oraz Stowarzyszenie „Olza”.

Sala konferencyjna podczas spotkania.

Kształt budowy, rozwoju i promocji produktu turystycznego, jakim jest Żelazny Szlak Rowerowy, dotychczas zależny był przede wszystkim od projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska „Przekraczamy granice”. Wraz z zakończeniem projektu pojawia się pytanie o dalszy sposób zarządzania szlakiem.

- Proponujemy utworzenie Rady Programowej, która miałaby funkcje opiniotwórcze i doradcze. Rada ma dać głos stronie społecznej: przede wszystkim użytkownikom szlaku, w tym nieformalnym grupom rowerzystów, stowarzyszeniom ale też przedsiębiorcom w jakiś sposób związanym ze szlakiem. Chodzi głównie o gastronomię – mówił podczas spotkania Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza'.

Partnerzy ustalili, że dla organizacji pracy dobrze by było, gdyby ostateczny głos należał do gmin, które wybudowały trasę. - Decyzje wciąż podejmowaliby samorządowcy z gmin, na terenie których leży szlak. Przede wszystkim dlatego, że na pewno będą się one wiązały z wydatkami finansowymi, za które my odpowiadamy – mówił podczas spotkania Andrzej Kondziołka, wójt Zebrzydowic.

- Żelazny Szlak Rowerowy został ukończony, i jest bardzo udanym produktem turystycznym, ale to nie oznacza, że nasza praca się skończyła. Będzie wymagał dalszej promocji, ale też napraw czy doposażania, zwłaszcza w okresie pogwarancyjnym. Decyzje muszą należeć do samorządowców, ponieważ to oni dysponują środkami na te cele. Jednak ważne jest, by wsłuchać się w głos środowiska rowerowego i biznesowego, którego potrzeby i pomysły chcemy brać pod uwagę – mówił Mariusz Adamczyk, wójt Godowa.

- Szansą dla rozwoju Żelaznego Szlaku Rowerowego jest rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół trasy. Nie chodzi tylko o gastronomię, ale też o zaplecze hotelarskie. Już teraz musimy o tym myśleć, choć to dłuższa perspektywa – podkreślała prezydent Anna Hetman.

O dalszym sposobie zarządzania Żelaznym Szlakiem Rowerowym rozmawiali partnerzy projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska „Przekraczamy granice”: włodarze Jastrzębia-Zdroju, Zebrzydowic, Godowa i czeskich Petrowic oraz Stowarzyszenie „Olza”.