Dla mieszkańca

Zielona Pracownia 2024

Wręczone zostały nagrody w ramach 10. edycji konkursu.

Zdjęcie przedstawia wręczenie nagród.

13 czerwca w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach 10. edycji Konkursu Zielona Pracownia, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu było dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia nowoczesnych szkolnych ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz  w szkołach średnich z terenu województwa śląskiego. 

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, szkoły mają możliwość zakupu profesjonalnego sprzętu do nauki, który czasami jest bardzo drogi.  Wśród 70 laureatów znalazły się dwie szkoły z Jastrzębia-Zdroju: Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego, w której powstanie pracownia pn. „Laboratorium Zielona Planeta” oraz Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, w którym powstanie „EKOplaneta Ziemia”. Otwarcie obu pracowni planowane jest jesienią tego roku.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 120 000,00 zł z czego 96 000,00 zł to kwota dotacji otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach a 24 000,00 zł to wkład własny, który zabezpieczyło Miasto Jastrzębie-Zdrój.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy