Dla mieszkańca

Zostań członkiem Rady Organizacji Pozarządowych

Ogłoszono nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Zdjęcie przedstawia człowieka trzymającego kartkę z logo UE

Fot. Freepik

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, ogłaszają nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie UE i będzie przewodniczyć jej pracom przez sześć miesięcy. Ta szczególna rola będzie okazją do zademonstrowania zaangażowania Polski w sprawy europejskie. Będzie wymagała pełnienia roli odpowiedzialnego partnera, sprawnego organizatora dyskusji oraz umiejętnego lidera wielostronnych negocjacji.

Jaka jest rola członka Rady Organizacji Pozarządowych?

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych, będą:

 • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
 • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
 • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. W skład Rady Organizacji Pozarządowych Prezydencji wejdzie do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele:

 • pełnomocnika ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
 • ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego,
 • dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele są członkami Rady.

ZASADY NABORU

Etap 1. Wymagania formalne

Kandydaci i kandydatki muszą posiadać:

1. poparcie min. 10 organizacji pozarządowych lub min. 3 federacji organizacji pozarządowych;

2. dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydaci i kandydatki mają ponadto obowiązek:

1. gwarantować rzetelność i bezstronność,

2. posiadać nieposzlakowaną opinię,

3. brać udział w posiedzeniach oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przed posiedzeniem,

4. zapewnić dyspozycyjność w celu udziału w posiedzeniach w Rady.

Etap 2. Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszonych kandydatur zostanie przeprowadzona przez pracowników KPRM i NIW-CRSO. Na podstawie tej weryfikacji oraz rekomendacji Radę powołają minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę:

 • doświadczenie kandydata,
 • poparcie środowiska organizacji pozarządowych,
 • różnorodność w zakresie form prawnych, rodzajów działalności i miejsca prowadzonych działań.

Tryb naboru zgłoszeń

1. Terminy:

 • etap 1: od dnia ogłoszenia naboru do 12.07.2024 r.
 • etap 2: od 15.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

2. Podpisany skan kwestionariusza osobowego należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl.

3. Nie podlegają rozpatrzeniu:

 • zgłoszenia kandydatek i kandydatów złożone po terminie,
 • niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

1. Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl

2. Każdy kandydat/kandydatka musi mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie TUTAJ

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy