Dla mieszkańca

Jastrzębski Budżet Obywatelski (FILM)

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą oddać swój głos na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt osiedlowy/sołecki.

Do głosowania dopuszczono 16 projektów ogólnomiejskich i  35 projektów osiedlowych/sołeckich.

Głosowanie elektroniczne na stronie www TUTAJ.  Krok po kroku:

 • wybieramy kartę do głosowania na projekty ogólnomiejskie lub/i,
 • wybieramy kartę do głosowania na projekt osiedlowy/sołecki ze swojego miejsca zamieszkania, klikamy na daną kartę,
 • wpisujemy adres e-mail i klikamy dalej,
 • otwieramy otrzymanego e-maila z Urzędu Miasta i klikamy w otrzymany link, przechodzimy dalej,
 • zaznaczamy poprzez kliknięcie wybrany JEDEN projekt,
 • uzupełniamy dane: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, data urodzenia,
 • jeśli głosuje osoba niepełnoletnia to w tym momencie konieczne jest także dołączenie skanu lub zdjęcia zgody opiekuna – druk dołączony jest do ankiety do pobrania,
 • zgoda opiekuna musi być dołączona do każdego głosu osoby małoletniej,
 • zaznaczamy klauzulę informacyjną,
 • zaznaczamy oświadczenie o prawdziwości zamieszczonych danych i klikamy wyślij. Na koniec ukaże się komunikat: Dziękujemy za udział w głosowaniu na projekty zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2025. Wyniki opublikowane będą do końca lipca bieżącego roku,
 • głosowanie elektroniczne kończy się 11 czerwca o północy.

Głosowanie papierowe w wybranych miejscach Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Mieszkaniec:

 • Może odebrać w Wydziale Dialogu Społecznego maksymalnie 20 kart do głosowania osiedlowego/sołeckiego oraz 20 kart do głosowania ogólnomiejskiego,
 • Może pobrać karty do głosowania na projekty osiedlowe/sołeckie jak i ogólnomiejskie ze strony www TUTAJ
 • Zaznacza krzyżykiem jeden wybrany projekt na karcie do głosowania osiedlowego/sołeckiego – głos oddaje się na zadanie dotyczące osiedla czy sołectwa na którym się mieszka,
 • Zaznacza krzyżykiem jeden wybrany projekt na karcie do głosowania ogólnomiejskiego – głos oddaje się bez względu na osiedle czy sołectwo, w którym się mieszka,
 • Na karcie czytelnie wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę i numer budynku, numer mieszkania – jeżeli jest), datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok),
 • Podpisuje się pod oświadczeniami,
 • W przypadku osoby małoletniej konieczne jest dołączenie zgody opiekuna osoby małoletniej, podaje się dane małoletniej, ale podpis pod oświadczeniami składa opiekun prawny,
 • Wrzuca kartę do urny ustawionej przy wejściu do Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu (od 3 czerwca do  11 czerwca 2024 do godz. 15:30),
 • Wrzuca kartę do urny w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym, który dostępny będzie: 10.06 godz. 13:30 – 15:00 Galeria Zdrój, 17:00 – 18:00 Bzie Dom Strażaka, Rostków 7.

Pozostałe filmy

Polecamy