Dla mieszkańca

Bezpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 roku w związku ze zniesieniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacją będą udzielane tylko stacjonarnie, w punktach.

W celu zapisania się na taką poradę, należy dzwonić pod numer (32) 47 85 255.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

poniedziałek- środa 7:30-15:30
czwartek 7:30- 17:00
piątek 7:30-14:00

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed udzieleniem takiej porady należy najpierw wypełnić poniższe oświadczenie, złożyć na nim własnoręczny podpis  i przesłać go do Urzędu Miasta w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail: biuroprawne@um.jastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Organizacyjny, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Po przekazaniu oświadczenia proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Polecamy