Dla mieszkańca

Specjalizacje

1 stycznia 2022 roku, w ramach systemu nieodpłatnej pomocy, uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i skorzystać, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ze specjalistycznej porady.

Aktualizowana na bieżąco lista punktów specjalistycznych dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Polecamy