Dla mieszkańca

Harmonogram

Harmonogram procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

 

LP

ETAP

TERMIN

PODMIOT REALIZUJĄCY

I.

Rozpoczęcie procedury JBO / ustalenie  i podanie do publicznej wiadomości kwot  na realizację zadań ogólnomiejskich  i osiedlowych/sołeckich

do 31 stycznia

Prezydent Miasta

II.

Konsultacje z mieszkańcami/działania informacyjne

luty

Prezydent Miasta / 

Wydział Dialogu Społecznego 

III.

Powołanie Zespołu ds. realizacji procedury JBO

luty

Prezydent Miasta

IV.

Ogłoszenie naboru projektów zadań 

luty

Prezydent Miasta

V.

Zgłaszanie projektów zadań 

1-21 marca

Wydział Dialogu Społecznego

VI.

Weryfikacja formalna projektów zadań 

do 5 kwietnia

Wydział Dialogu

Społecznego, Wydział Architektury, Wydział

Mienia i Nadzoru

Właścicielskiego

VII.

Zebranie Zespołu ds. realizacji procedury JBO – przekazanie projektów zadań ocenionych pozytywnie pod kątem formalnym do oceny merytorycznej

kwiecień

Zespół ds. realizacji procedury JBO

VIII.

Weryfikacja merytoryczna projektów zadań 

do 10 maja

wydziały merytoryczne / 

jednostki organizacyjne

IX.

Zebranie Zespołu ds. realizacji procedury

JBO

10-15 maja

Zespół ds. realizacji procedury JBO

X.

Ocena projektów zadań przez Komisję

Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

16-21 maja

Biuro Rady Miasta

XI.

Publikacja listy projektów zadań  ocenionych pozytywnie i negatywnie 

do 31 maja

Prezydent Miasta

XII.

Zgłaszanie protestów/  wycofywanie projektów zadań 

do 7 dni od dnia publikacji listy  z pkt XI

Wydział Dialogu Społecznego

XIII.

Odpowiedzi na protesty

do 7 dni od dnia wpłynięcia protestu

Prezydent Miasta

XIV.

Publikacja listy projektów zadań zaopiniowanych pozytywnie do realizacji

/ poddanych pod głosowanie

czerwiec

*Termin zależy od ilości zgłoszonych protestów

Wydział Dialogu Społecznego

XV.

*Głosowanie nad projektami zadań (tradycyjnie, elektronicznie)

7 dni roboczych  czerwiec-lipiec

* Termin zależny od punktu XII i XIII

Wydział Dialogu Społecznego / Biuro ds.

Zarządzania Jakością 

XVI.

Publikacja ostatecznej listy zadań  do realizacji w ramach JBO 

do 31 lipca

Prezydent Miasta

XVII.

Przekazanie informacji o projektach zadań wskazanych do realizacji

wydziałom merytorycznym / jednostkom organizacyjnym / jednostkom pomocniczym 

do 15 sierpnia

Wydział Dialogu Społecznego

 *Głosowanie internetowe i tradycyjne odbywa się w tym samym terminie. 

Polecamy