Dla mieszkańca

Kontakt

Kontakt

Na wszelkie pytania związane z procedurą Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego odpowiedzi udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego:

Barbara Więckowska – Naczelnik Wydziału
32 47 85 349, bwieckowska@um.jastrzebie.pl

Patrycja Matacz - Podinspektor
32 47 85 347, pmatacz@um.jastrzebie.pl

Nikola Kalinowska - Referent
32 47 85 347, nkalinowska@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z możliwością realizacji pomysłów inwestycyjnych informacji udzielają pracownicy:

Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
- oświetlenie – Urszula Pawłowska – Kierownik referatu
32 47 85 301, upawlowska@um.jastrzebie.pl
- remonty, chodniki – Beata Sygnarska – Kierownik referatu
32 47 85 114, bsygnarska@um.jastrzebie.pl
- place zabaw, mała architektura – Beata Studnik – Zabrzewska – Inspektor
32 47 85 303, bszabrzewska@um.jastrzebie.pl
- budownictwo ogólne – Olga Szulik – Główny specjalista
32 47 85 311, oszulik@um.jastrzebie.pl
- budownictwo ogólne – Arkadiusz Skuza – Główny specjalista
32 47 85 299, askuza@um.jastrzebie.pl
- sprawy inne – sekretariat
32 47 85 170

W sprawach projektów związanychz gospodarką komunalną informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej:

Jolanta Szweda – Kierownik Referatu
32 47 85 388, jszweda@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z kulturą, sportem i turystyką informacji udziela pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki:

Ewa Gutowska – Naczelnik wydziału
32 47 85 151, egutowska@um.jastrzebie.pl

W sprawach projektów związanych z edukacją informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji:

Monika Dudacy – Naczelnik Wydziału Edukacji
32 47 85 374, mdudacy@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych ekorozwojem informacji udziela pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Justyna Jeleń – Kierownik referatu
32 47 85 326, jjelen@um.jastrzebie.pl 

W sprawach związanych z obiektami Miejskiego Zarządu Nieruchomości informacji udziela:

Stępień Aleksandra – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości
32 47 87 018, astepien@mznjastrzebie.pl

W sprawach związanych z Jastrzębskim Zakładem Komunalnym informacji udziela:

Marek Krakowski – Dyrektor
32 47 51 495, wew. 28, sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

W sprawach własności terenów informacji udziela pracownik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego:

Joanna Gorzelak – Kierownik referatu
32 47 85 109, jgorzelak@um.jastrzebie.pl

W sprawach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego informacji udziela pracownik Wydziału Architektury:

Karina Lewkowicz – Inspektor
32 47 85 119, klewkowicz@um.jastrzebie.pl

Polecamy