Dla mieszkańca

Dotacje miejskie

Urządzenia grzewcze i instalacja fotowoltaiczna

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

W przypadku wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, warunkiem udzielenia dotacji dotyczącej wymiany kotła c.o. jest udokumentowanie jego zezłomowania.

Wnioski do pobrania znajdują się w:

-           Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ     

-           Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 509 budynek A.

Wypełnione wnioski należy składać na Kancelarii Ogólnej pok. 020A.

Zasady udzielania dotacji TUTAJ

 

Dofinansowanie z Jastrzębskiego Programu Dotacyjnego Eko2 można łączyć z dotacjami z Programu „Czyste Powietrze.

Retencja

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie w ramach mikroretencji.


Wnioski do pobrania znajdują się w:

Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 513 budynek A.

Wypełnione wnioski należy składać na Kancelarii Ogólnej pok. 020A.

Zasady udzielania dotacji  TUTAJ

Kanalizacja

Dotacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości (oddanej do użytkowania), zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Dotowany może otrzymać zwrot poniesionych w związku z tym kosztów w wysokości 80% lecz nie więcej niż 2.000,00 zł.

  Wnioski do pobrania znajdują się w:

- Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

- Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 513 budynek A.

Wypełnione wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej pok. 020A.

Zasady udzielania dotacji TUTAJ

Polecamy