Dla mieszkańca

System monitoringu jakości powietrza

Ekologiczne #mojejastrzebie. Sprawdź jakość powietrza

W naszym mieście działa system monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej https://atmopolis.pl/dynamic_map/jastrzebie-zdroj.html, gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza. Mapa dostarcza bieżącą informację oraz prognozy dotyczące jakości powietrza w każdym dowolnie wybranym miejscu miasta: posiada funkcję geolokalizacji użytkownika oraz pozwala wprowadzić adres, który nas interesuje. Po kliknięciu na mapę, w oknie dialogowym pojawia się wartość stężenia wraz z jego interpretacją w formie graficznej („buźka”) oraz przycisk „Szczegóły”, pod którym zostały umieszczone stosowne zalecenia dla osób szczególnie wrażliwych i pozostałych mieszkańców. Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu PM10, PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie miasta. Ponadto na mapie prezentowane są w czasie rzeczywistym pole i kierunek wiatru - parametr ten odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza. Mapę można wyświetlić w przeglądarce internetowej na ekranie komputera, jak również na urządzeniach mobilnych tj. smartfonach, tabletach, itp.

Sprawdź jakość powietrza w Jastrzębiu-Zdroju - dynamiczna mapa

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla kraju

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - System Monitoringu Jakości Powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Ocena jakości powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Ocena jakości powietrza - woj. śląskie

Program Ochrony Powietrza

Uchwała antysmogowa

Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2020


Plan Działań Krótkoterminowych Miasta n.p.p. Jastrzębie-ZdrójMonitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój - analiza i wnioski z badań


Raport „Miejski Model Jakości Powietrza dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z prognozą jakości powietrza.”

Polecamy