Dla mieszkańca

Ankiety

Jastrzębski Budżet Obywatelski – głosowanie od 3 do 11 czerwca

Już od 3 czerwca (poniedziałek) do 11 czerwca (wtorek) mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.  W tym roku pula środków to 3,2 miliony złotych podzielona na: zadania osiedlowe/sołeckie (2 560 000,00zł) oraz zadania ogólnomiejskie (640 000,00 zł). 

Głosowanie odbywać się będzie w dwóch formach: 

- Elektronicznie – za pomocą platformy konsultacyjnej

- Tradycyjnie - za pomocą papierowych kart do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej w terminie od 3 do 11 czerwca w Urzędzie Miasta, w godzinach jego pracy lub w mobilnym punkcie konsultacyjnym w wyznaczonych dniach i godzinach w wybranych punktach na terenie miasta. 

Karty do głosowania internetowego dostępne będą od poniedziałku, 3 czerwca na stronie internetowej miasta w zakładce konsultacje społeczne/ankiety 

Natomiast dla tych osób, do których nie przemawia głosowanie internetowe i wolą oddać głos  tradycyjnie, papierowe karty dedykowane konkretnym jednostkom pomocniczym i na zadania ogólnomiejskie, będą dostępne w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy. Ilość wydawanych kart jest ograniczona. Można je również samemu wydrukować ze strony internetowej miasta.

Pamiętaj, że: 
- głosować może każdy mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój,
- bez względu na wiek można oddać dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski oraz jeden na zadanie dotyczące osiedla/sołectwa w którym się mieszka (jeśli takie głosowanie jest przeprowadzone),
- Jeśli głosuje osoba, która w dniu głosowania nie ukończyła 18. roku życia należy załączyć zgodę opiekuna prawnego

Zapoznaj się z projektami poddanymi pod głosowanie: 

Zadania osiedlowe/sołeckie

Zadania ogólnomiejskie

Zwycięskie zadania zostaną opublikowane do 31 lipca. Nie zwlekaj z oddaniem głosu!  
Jastrzębski Budżet Obywatelski to Twój głos we wspólnej sprawie! Wspólnie zmieniamy wizerunek naszego miasta!


Ruszyło głosowanie online. Wybierz Talent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Już dziś można głosować na swojego faworyta w konkursie "Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój 2023 - Edycja „Jubileuszowa".

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wybrała 50 najlepszych prac, które zostały zakwalifikowane do głosowania online. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt artystyczny.

Praca z największą ilością głosów zostanie wyróżniona Nagrodą Internautów, która zostanie wręczona podczas Gali Artystów 10 grudnia 2023 roku.


Znamy wyniki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Prawie 7 tysięcy oddanych głosów przez mieszkańców na realizację zadań za 3 miliony złotych.

Szczegóły

 


Zagłosuj na zadanie, które ma być realizowane w Twoim Osiedlu lub Sołectwie

Od 9 -19 czerwca można wyrazić swoja opinię i zdecydować o tym, na co mają być wydane wyodrębnione z części budżetu miasta środki w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku konsultacje w ramach zadań osiedlowych/sołeckich prowadzone będą w 10 jednostkach pomocniczych. O swoim najbliższym otoczeniu decydować  będą mieszkańcy 6 osiedli: Barbary, Chrobrego, Jastrzębie Górne i Dolne, Gwarków, Przyjaźni, Tuwima oraz 4 sołectw: Bzia, Borynii, Moszczenicy i Ruptawy- Cisówki.

W pozostałych osiedlach i sołectwach głosowanie nie zostanie przeprowadzone, bowiem zgodnie z regulaminem JBO łączna wartość szacunkowa wszystkich zweryfikowanych pozytywnie projektów zadań z danej jednostki pomocniczej nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na jednostkę pomocniczą.

Pula środków jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 opiewa na 3 miliony złotych z czego 600 000,00 zł przeznaczone jest na zadanie o charakterze ogólnomiejskim, a 2 400 000,00 zł podzielone jest na 21 osiedli i sołectw.

Pamiętaj:

  • Głosować na zadanie osiedlowe/sołeckie można tylko tam gdzie się mieszka
  • Oddać głos można tylko na 1 zadanie osiedlowe/sołeckie
  • Głosować może każdy, bez względu na wiek
  • Gdy jesteś nieletni – dołącz zgodę opiekuna prawnego
  • Możesz jeszcze oddać głos na zadanie ogólnomiejskie

Jastrzębski Budżet Obywatelski to Twój głos we wspólnej sprawie!!

Polecamy