Dla mieszkańca

Generator eNGO

Generator eNGO jest aplikacją internetową służącą do składania ofert przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert oraz w trybie „małych zleceń” art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W generatorze eNGO umieszczane są ogłoszenia o aktualnie trwających otwartych konkursach ofert w mieście Jastrzębie-Zdrój, na które uprawnione podmioty mogą składać swoje oferty.

Korzyści wynikające z użytkowania aplikacji Generator eNGO przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • bezpłatny dostęp do programu,
  • eliminacja błędów rachunkowych przy sporządzaniu oferty i sprawozdania,
  • minimalizacja błędów formalnych w ofercie oraz sprawozdaniu,
  • brak możliwości wyboru nieaktualnego wzoru formularza oferty,
  • możliwa praca większej ilości osób nad ofertą/sprawozdaniem,
  • możliwość importu danych z lat poprzednich,
  • łatwy dostęp do oferty z każdego miejsca,
  • wsparcie techniczne 8 godzin dziennie w dni robocze za pomocą kontaktu mailowego lub telefonicznego,
  • oszczędność czasu i materiałów eksploatacyjnych.

Dostęp do generatora znajduje się pod adresem internetowym.

Uwaga!

W ogłoszeniach otwartych konkursów ofert, znajduje się zapis informujący, że składaną ofertę poprzez generator należy również wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pok. 020A, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie.

Polecamy