Dla mieszkańca

Małe zlecenia archiwum

2020 rok:

Oferta: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 12.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym. Oferta została złożona przezJastrzębski Klub Tenisa Stołowego z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14a 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 20.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 12.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym. Oferta została złożona przezJastrzębski Klub Tenisa Stołowego z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 20.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Azyl IV czyli domek na zimę dla miejskich kotów

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 10.08.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Azyl IV czyli domek na zimę dla miejskich kotów”. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.08.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Magiczny zakątek

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 20.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Magiczny zakątek”. Oferta została złożona przez Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 30.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Malwa EKO - powrót do natury

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 02.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Malwa EKO - powrót do natury”. Oferta została złożona przez Polski Związek Działkowców
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 13.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pszczoły w mieście

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 01.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.„Pszczoły w mieście”. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach,
ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 9.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2020

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 24.06.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2020. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia Grabówka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 6.07.2020 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: V Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 20.04.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: V Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa. Oferta została złożona przez„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie” z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 30.04.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Zwierzakomania

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 21.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwierzakomania. Oferta została złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach z siedzibą przy ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 05.03.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pomoc dla miejskich kotów III

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.02.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc dla miejskich kotów III. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 13.02.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Program UNPLUGGED

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program UNPLUGGED. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.01.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 29.01.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


2019 rok:

Oferta: „Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.08.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2019. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 5.09.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: „Wakacje ze sztuką – twórcze warsztaty dla dzieci”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój  05.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacje ze sztuką – twórcze warsztaty dla dzieci”. Oferta została złożona przez Fundację Pasjonaci, ul. Libowiec 6c, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: „XX Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 06.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XX Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim”. Oferta została złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie, ul. Orzepowicka 15 A, 44-217 Rybnik.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Zdrowe ciało, zdrowa psychika, zdrowa planeta

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowe ciało, zdrowa psychika, zdrowa planeta”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ”, ul. Śląska 95/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 13.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Można ubiegać się o dotacje w trybie małego zlecenia w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - 7 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej pod numerem tel. 32/4785381

Małe zlecenia w dziedzinie edukacji

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie edukacji.

Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie edukacji - 2 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji pod numerem tel. 32/4785171

 

Oferta: "Ci ,co skaczą i fruwają na nasz plener zapraszają"

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 16.04.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ci ,co skaczą i fruwają na nasz plener zapraszają”, złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.04.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

INFORMACJA: Można ubiegać się o dotacje w trybie małego zlecenia w dziedzinie: ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia. Kwota do realizacji w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - 7 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej pod numerem tel. 32/4785381

Oferta: Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 27.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Zwierzakomania

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwierzakomania, złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach z siedzibą przy ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 27.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: „EKO-BAJANIE”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 07.03.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „EKO-BAJANIE”, złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 19.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 102A, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Żelazny Szlak Rowerowy – atrakcja turystyczna miasta Jastrzębie-Zdrój

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Żelazny Szlak Rowerowy – atrakcja turystyczna miasta Jastrzębie-Zdrój”. Oferta została złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 12.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Śladem zabytków i miejsc pamięci w Jastrzębiu-Zdroju, ku podtrzymaniu tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Bez Granic z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 11 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 12.03.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół

Oferta: Pomoc dla miejskich kotów II

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla miejskich kotów II”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na formularzu załączonym poniżej do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: Azyl III czyli domek na zimę dla miejskich kotów

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.02.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Azyl III czyli domek na zimę dla miejskich kotów”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.       

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag

Protokół

Oferta: Wolni od uzależnień

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 23.01.2019  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wolni od uzależnień”.

Ofertę złożyła Fundacja Fenix - „Powstań do Życia”, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pawła Pośpiecha 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 7.02.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta
Formularz uwag
Protokół


Oferty: Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI, Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 10.01.2019 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

- Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI,
- Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.

Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert, tj. do 23.01.2019 r., może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta - Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI
Oferta - Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje

Formularz uwag
Protokół - Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI
Protokół - Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje


 

2018 rok:

Oferta realizacji „małego zlecenia” – turniej bokserski

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 19.09.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Międzynarodowy Turniej Bokserski Dzieci i Młodzieży z okazji 55-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój. Oferta została złożona przez „Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”, Al. Jana Pawła II 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 27.09.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta

Formularz uwag

Opublikowano: 20.09.2018 r.

Protokół


Można ubiegać się o dotacje w trybie małego zlecenia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2018

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w 2018 r.

Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia.

Kwota przeznaczona na zadania z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 6.100,00 zł, natomiast w dziedzinie turystyki 10.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, nr tel. 32 4785241.

Wzór oferty, na którym należy składać wnioski


Dotacje w trybie „małego granta”

Można ubiegać się o dotacje w trybie „małego granta” w dziedzinie: organizowania działań z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w tym realizowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, regionalną.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w 2018 r. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie tzw. „małe granty”.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych w dziedzinie: organizowania działań z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w tym realizowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, regionalną – kwota do realizacji: 10 000,00 zł.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, nr tel. 32 4785335


Oferta na zadanie "Azyl II czyli domek na zimę dla miejskich kotów"

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 30.07.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Azyl II czyli domek na zimę dla miejskich kotów”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.       

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do08.08.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Formularz uwag

Oferta

Protokół


 

Oferta na zadanie "Pszczoły i ich produkty"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.06.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoły i ich produkty”, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.07.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie "Konkurs fotograficzno-literacki 55 lat miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 100 lat Niepodległej"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.06.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs fotograficzno-literacki 55 lat miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 100 lat Niepodległej. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość… ul. Poznańska 1a 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 26.06.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie "Albumowa prezentacja poetycko-artystyczna strony miasta pt. „Antologia artystów Jastrzębia-Zdroju”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.06.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Albumowa prezentacja poetycko-artystyczna strony miasta pt. „Antologia artystów Jastrzębia-Zdroju” złożona przez Stowarzyszenie Drabina ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 15.06.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie "Ze zwierzakiem za pan brat!"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.06.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ze zwierzakiem za pan brat! złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach ul. Krakusa 1, Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 15.06.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie "Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2018"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2018 złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku z siedzibą przy ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 6.06.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Kampania Akcja Reakcja…

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój05.04.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą „Kampania Akcja Reakcja-uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę zwierząt”. Ofertę zostało złożyło Stowarzyszenie PSYjaciele w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą  ul. Wielkopolska 7/10.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 17.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Zwierzęta – nasi milusińscy

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.04.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą „Zwierzęta – nasi milusińscy”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców Tęcza w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą ul. 11 Listopada 4.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do  17.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie” Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 29.03.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40 – 006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 4.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Poprawa zdrowia przez rozwijanie różnorodnych aktywności”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poprawa zdrowia przez rozwijanie różnorodnych aktywności. Ofertę złożyło Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. 11 Listopada 2.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Ruch do sprawności”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ruch do sprawności. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa „Bury Miś” ul. Tadeusza Rejtana 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny. Oferta została złożona przez Fundację IMPULS Fabryka Kreatywności  ul. Jasna 40/8,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Oprawa chóralna obchodów Narodowego Święta 3 Maja. Oferta została złożona przez Chór Miejski ul. Ks. J. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie "Oprawa chóralna obchodów Narodowego Święta 3 Maja"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Oprawa chóralna obchodów Narodowego Święta 3 Maja" złożona przez Chór Miejski ul. Ks. J. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe – małe granty) do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Z tańcem w plecaku”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Z tańcem w plecaku. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Drabina  ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe – małe granty) do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Śpiew chóralny”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Śpiew chóralny podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Oferta została złożona przez Chór Miejski ul. Ks. J. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie Opowiadania z cyklu „Zakichana”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opowiadania z cyklu „Zakichana”. Oferta została złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka 5.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 08.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Kawa z nutą Flamenco”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kawa z nutą Flamenco. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 95/9.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Kawa z nutą Poezji”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kawa z nutą Poezji. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 95/9.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Dzień Dziecka z polskimi legendami”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dzień Dziecka z polskimi legendami. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Fantazje uliczne – pokaz sztuki kuglarskiej”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Fantazje uliczne – pokaz sztuki kuglarskiej. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na zadanie „Dobre myśli o moim Mieście”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dobre myśli o moim Mieście – konkurs i Koncert z okazji 55-lecia nadania Praw Miejskich. Oferta została złożona przez Parafię Ewangelicko Augsburską 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 23.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl​​​​​​​.


Oferta na zadanie „Ochronić przed szponami uzależnień”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 20 lutego 2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ochronić przed szponami uzależnień.

Ofertę złożyła Fundacja FENIX – Powstań do Życia ul. Pawła Pośpiecha 1A, 44-300 Wodzisław Śląski.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 5 marca 2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Można ubiegać się o dotacje w trybie „małego granta” w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
tzw. „małe granty”.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – kwota do realizacji: 12 045,00 zł.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej
nr tel. 32 478538.


Złóż ofertę w dziedzinie kultury

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018 zgodnie  z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016.1817 z późn. zm.) w formie tzw. „małego grantu”.

Kwota przeznaczona na powyższe zadania wynosi 82 085,00 zł.

 

Oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Pomoc dla miejskich kotów”.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 11.01.2018 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

 Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI,

 Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.

Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 23.01.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Załączniki:

Polecamy