Dla mieszkańca

RDPP - kadencja 2015-2018

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta:

Andrzej Pawłowski - Wydział Edukacji,
Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania  problemów alkoholowych.

Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój, wybrani przez Radę Miasta:

Małgorzata Filipowicz – przewodnicząca Rady,
Andrzej Matusiak.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach:

Grzegorz Mosoń – sekretarz Rady - Klub Pływacki H2O Jastrzębie Zdrój
Roman Fajkus - Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego,
Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju,
Renata Sołtysik - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”,
Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
Stanisław Haśkiewicz - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.pl”. TKKF
Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
Mirosław Dobrowolski - Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie,
Ryszard Wybraniec - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW nr 78 JAS-MOS
Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
Danuta Jarczok - Klub Rekreacyjno Sportowy „Jestem Sobą Więc Tańczę” TKKF  w Jastrzębiu- Zdroju.
Renata Szypuła-Gondek - Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem”

Polecamy