Dla mieszkańca

Stypendia

Uczniowie szczególnie uzdolnieni osiągający wysokie wyniki w nauce bądź szczególne osiągniecia naukowe mogą liczyć na wsparcie materialne ze strony miasta w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce mogą się starać o stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Szczegółowy tryb i zasady przyznawania określa Uchwała nr XIII.163.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 września 2022 r.

Uchwałę można znaleźć tutaj.

Informacji o stypedniach udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

tel. 32 4785 206,
fax. 32 4785 140
e-mail: ed@um.jastrzebie.pl

 

 

Polecamy