Dla mieszkańca

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Kontakt: rdpp@jastrzebie.pl

Została utworzona Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój na trzyletnią kadencję w składzie:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta:

1) Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
2) Ewa Gutowska - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
3) Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
4) Agnieszka Pabich - Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora.

Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybrani przez Radę Miasta:

1) Janusz Toborowicz,
2) Andrzej Matusiak.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach:

1) Zbigniew Miłoś - Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie,
2) Stanisław Haśkiewicz - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.pl” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
3) Grażyna Kuczera- wiceprzewodnicząca Rady - Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju,
4) Jarosław Potępa - Dla Jastrzębia,
5) Adam Kirej - Jastrzębskie Stowarzyszenie Eksploracyjne „Szpon”,
6) Marian Jarosz - Stowarzyszenie "EBI Association",
7) Elżbieta Kordiak - przewodnicząca Rady - Towarzystwo "Sprawni Inaczej",
8) Urszula Górska - Śląski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
9)  Piotr Metlak - Stowarzyszenie ZJEDNOCZENIE,
10) Agnieszka Kuta - sekretarz Rady - Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju,
11) Kazimierz Filip - Klub Motorowy Górników „Jarząbek",
12) Maria Sroczyńska - Szkolny Klub Inicjatyw Lokalnych "Fachmany".

I posiedzenie

II posiedzenie

III posiedzenie

IV posiedzenie

V posiedzenie

VIII posiedzenie

Archiwum:

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta:

Andrzej Pawłowski - Wydział Edukacji,
Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania  problemów alkoholowych.

Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój, wybrani przez Radę Miasta:

Małgorzata Filipowicz – przewodnicząca Rady,
Andrzej Matusiak.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach:

Grzegorz Mosoń – sekretarz Rady - Klub Pływacki H2O Jastrzębie Zdrój
Roman Fajkus - Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego,
Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju,
Renata Sołtysik - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”,
Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
Stanisław Haśkiewicz - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.pl”. TKKF
Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
Mirosław Dobrowolski - Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie,
Ryszard Wybraniec - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW nr 78 JAS-MOS
Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
Danuta Jarczok - Klub Rekreacyjno Sportowy „Jestem Sobą Więc Tańczę” TKKF  w Jastrzębiu- Zdroju.
Renata Szypuła-Gondek - Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem”

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji:

I. Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wskazani przez Prezydenta Miasta

1) Stanisław Faber - Wydział Edukacji,
2) Mariusz Rogala - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Joanna Cisek - Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
4) Ewa Gutowska - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

II. Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybrani przez Radę Miasta

1) Urszula Sobik,
2) Andrzej Matusiak.

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach

1) Grzegorz Mosoń - Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój - sekretarz Rady,
2) Andrzej Kinasiewicz - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
3) Zbigniew Miłoś - Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie,
4) Renata Sołtysik - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” - wiceprzewodnicząca Rady,
5) Marian Jarosz - Stowarzyszenie „EBI Association”,
6) Barbara Hertel - Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju - przewodnicząca Rady,
7) Marian Górny - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
8) Stanisław Haśkiewicz - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.pl” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
9) Izabela Kałuża - Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Moszczenica,
10) Elżbieta Kordiak - Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
11) Agnieszka Kuta - Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju,
12) Danuta Jarczok - Stowarzyszenie „Jestem sobą więc działam”.

Polecamy