Dla mieszkańca

Prezydent Miasta

Anna Hetman ur. 24.07.1962 roku. Mężatka, ma dwóch dorosłych synów.
Od 2014 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2018 roku, ubiegając się o drugą kadencję, po raz pierwszy w historii miasta wygrała wybory w I turze. Jako urzędujący prezydent stawia sobie dwa cele. Pierwszy to rozwój miasta skierowany na przemysł wysokich technologii, przemysł kreatywny i turystykę. Drugi, to budowanie tożsamości mieszkańców na podwalinach dziedzictwa kulturowego i kształtowanie pozytywnego wizerunku Jastrzębia-Zdroju.

Jest magistrem pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, logopedą i terapeutą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji, usług publicznych, komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Przez 23 lata była związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością jako nauczyciel, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju. Wielokrotnie była nagradzana m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. W 2014 roku uzyskała honorowy tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Anna Hetman kształciła młode kadry pedagogiczne na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Publikowała dla środowisk związanych z oświatą.

W kadencji 2010-2014 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. W Sejmiku pracowała w Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, Doraźnej Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Doraźnej Komisji „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Była członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz działaczką wielu organizacji pozarządowych.

Polecamy