Dla mieszkańca

Patronat Prezydenta Miasta

Powstał regulamin przyznawania Patronatów Prezydenta Miasta. Regulamin określa zasady jakimi trzeba się kierować by taki patronat został przyznany.

Patronat może być przyznany wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub ogólnomiejskie oraz istotne, pozytywne znaczenie dla promocji Miasta, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 oraz innymi dokumentami określającymi cele promocyjne miasta.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.

Zarządzenie w sprawie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój:


Patronat Prezydenta Miasta


Honorowy patronat Prezydenta Miasta

Polecamy