Dla mieszkańca

Urząd Miasta

Urząd Miasta Jastrzębia-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Siedziba Urzędu Miasta
Telefon: 32 47 85 100
Faks: 32 47 17 070
E-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta: tel. 32 47 85 211
ePuap: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa – 7.30-15.30
czwartek – 7.30-17.00
piątek – 7.30-14.00

Sala Obsługi Klienta:
poniedziałek, wtorek, środa – 7.30-15.00
czwartek – 7.30-17.00
piątek – 7.30-14.00

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20 A

Telefon: 32 44 02 381

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa – 7.30-13.00
czwartek – 12.00-17.00
piątek – 7.30-13.00

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Zielona 20 B

Archiwum: 32 47 85 454
Urodzenia: 32 47 85 453
Małżeństwa: 32 47 85 452
Zgony: 32 47 85 451
Kierownik: 32 47 85 450

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7.30 do 15.00
wtorek 8.30 do 15.00
środa 8.30 do 15.00
czwartek 8.30 do 17.00
piątek 8.30 do 14.00

Terenowe Biuro Paszportowe
al. Piłsudskiego 60

tel. 32 47 85 375, 32 47 85 376

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy – od godz. 7.30 do 15.00,
czwartek – od godz. 7.30 do 17.00,
piątek – od godz. 7.30 do 14.00.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Katarzyna Wołczańska, naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl.


Numery kont bankowych:

Wpłaty z tytułu:
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych na konto indywidualne podane w decyzji podatkowej. Osoby prawne o numerze indywidualnym konta bankowego informowane są odrębnym pismem.

Wpłaty z tytułu:
podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

Rachunek bankowy:
96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Wpłaty z tytułu:
wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek bankowy:
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003


Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu
6332216615

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
PL 6332216615

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
6330011932

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
PL 6330011932
REGON: 000523689

Polecamy