Dla mieszkańca

Centrum Monitoringu

Straży Miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Lokalizacja kamer:

 1. Jar Południowy, rejon sceny,
 2. skrzyżowanie ulic: 1 Maja, Kościuszki i Witczaka,
 3. aleja Józefa Piłsudskiego przy przejściu dla pieszych, w rejonie apteki „Pod Lwem”,
 4. skrzyżowanie ulic Łowickiej i Mazowieckiej,
 5. aleja Józefa Piłsudskiego - Rondo Centralne,
 6. Park Zdrojowy – fontanna,
 7. skrzyżowanie ulic: Warszawskiej, Porozumienia Jastrzębskiego i Poznańskiej,
 8. ulica Wielkopolska, dojazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 9. skrzyżowanie ulic Arki Bożka i Mazurskiej,
 10. aleja Jana Pawła II przy przejściu dla pieszych w rejonie szpitala,
 11. Park Zdrojowy - plac zabaw,
 12. skrzyżowanie alei Józefa Piłsudskiego z ulicami Katowicką i Harcerską,
 13. skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Kościuszki,
 14. ulica 1 Maja, teren za Kompleksem „Dąbrówka”,
 15. ulica Ruchu Oporu – boisko,
 16. ulica Turystyczna - teren skateparku,
 17. ulica Turystyczna - teren Miasteczka Ruchu Drogowego,
 18. Park Zdrojowy – inhalatorium,
 19. ulica Wielkopolska, rejon bloku 105,
 20. skrzyżowanie ulic Wielkopolskiej i Małopolskiej.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Monitoring przestrzeni publicznej prowadzony jest przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
 • e-mailem: sm@um.jastrzebie.pl,
 • telefonicznie: 32 4785 288.

Monitoring prowadzony jest w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Polecamy