Dla mieszkańca

Punkt Interwencji Kryzysowej

Specyfika interwencji kryzysowej:

 • krótkoterminowe formy oddziaływania- zazwyczaj 6-8 spotkań, duża intensywność kontaktów
 • łączenie różnych form oddziaływań, szczególne docenianie wpływu otoczenia na osobę w kryzysie (wsparcie społeczne, odwołanie się do osobistej sieci wsparcia osoby, uruchomienie osób mogących świadczyć pomoc w kryzysie, zorganizowanie pomocy instytucjonalnej)
 • koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na analizowaniu problemów
 • gotowość do podejmowania działań w trybie ratunkowym (emergency)
 • możliwość podjęcia interwencji w sytuacji nieujawniania tożsamości, klient może pozostać anonimowy

Czym zajmuje się Punkt Interwencji Kryzysowej?

 1. pomoc psychologiczna w następujących sytuacjach:
  • kryzysy rodzinne,
  • przemoc,
  • pomoc osobom doświadczającym utraty, w żałobie, ofiarom gwałtów i napadów
  • wypadki komunikacyjne, katastrofy, pożary,
  • kryzysy suicydalne (samobójcze)
  • kryzysy normatywne- rozwojowe
 2. poradnictwo psychologiczne, realizowane także w formie telefonicznej
 3. poradnictwo pedagogiczne
 4. poradnictwo prawne
 5. psychoedukacja
 6. w razie potrzeby pomoc w zakresie zorganizowania schronienia osobom doświadczającym przemocy
 7. poradnictwo socjalne - praca socjalna i wsparcie we współpracy z pracownikami OPS
 8. współpraca ze służbami miejskimi (policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe) oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej
 9. współpraca z Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębia- Zdroju, udział w ćwiczeniach epizodyczno-zgrywających

 

Punkt Interwencji Kryzysowej znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Opolskiej 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w pokojach 27A, 27B, 27C

tel. 32 434 96 28

e-mail: pik@ops.jastrzebie.pl

tel. pomocniczy 32 434 96 27

Polecamy