Ekologia

Dotacje

Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują:

- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

- zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),

- zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

- podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Aby uzyskać dotację, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę z miastem. Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (pok.509A, V piętro,) bądź na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl.

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój udziela dotacji celowych na następujące przedsięwzięcia:

– podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania – w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 000,00 złotych,

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.) – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 3 000,00 złotych,

– zakup i montaż w budynku mieszkalnym kotła c.o. z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3 000,00 złotych,

– zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – w wysokości 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

3 000,00 złotych – do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora,

5 000,00 złotych – do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła.

Polecamy